Lesní pedagogika - tipy na environmentální výchovu

Kdo se v ČR věnuje environmentální výchově přímo v prostředí lesa? Jaké existují vzdělávací on-line aplikace, které umožňují získat formou hry informace o lesích a lesním hospodářství? Co je Týden lesůOdpovědi naleznete v článku níže.


A než začnete číst, podívejte se na toto VIDEO o tom, co je lesní pedagogika.

Trvalý a pozitivní vztah k životnímu prostředí a lesu nelze naučit teoreticky, podle knih ve škole. Získat ho je třeba přímo v lese, nejlépe v doprovodu lesníků při lesní pedagogice. Lesníci v tomto programu zvou návštěvníky z řad dětí i dospělých do svého pracovního prostředí a představují svoji nelehkou a veřejností často nedoceněnou práci.

O významu programu lesní pedagogiky svědčí i počet  zúčastněných v roce 2015, který je 85,5 tis., že Lesní pedagogika je programem environmentální výchovy (environmentální výchova), který prostřednictvím zážitkových aktivit a smyslového vnímání buduje a obnovuje vztah člověka k přírodě a rozšiřuje povědomí o lesnické práci mezi širokou veřejností. Pod „pokličku“ lesnické práce v tomto programu mají možnost nahlédnout děti z mateřských, základních i středních škol, ale i dospělí, senioři či skupiny se zvláštními vzdělávacími potřebami.

Program představuje les jako zdravé přírodní prostředí se všemi biologickými a ekologickými vazbami a zároveň zdůrazňuje hospodářské a sociální souvislosti využívání lesů. Nespornou výhodou programu je hlavní výuková pomůcka – les, ve kterém je  nepřeberné množství zajímavostí pro názorné ukázky, což zajišťuje originalitu a autentičnost každé návštěvy.

V rámci České republiky se lesnickou environmentální výchovou zabývá mnoho speciálně vyškolených lesních pedagogů z institucí, které mají na starost správu lesních majetků, lesní hospodářství, či lesnickou osvětou. Jsou to například Ministerstvo zemědělství (MZe), Lesy České republiky (LČR), Vojenské lesy a statky (VLS) a některé další neziskové organizace.

Nadace dřevo pro život se lesní pedagogice věnuje v celorepublikovém projektu Do lesa s lesníkem, jehož interaktivní program je navržen tak, aby děti pochopily a samy si vyzkoušely, že les vyžaduje celoroční odbornou péči lesníků. Žáci se v lese seznámí s vývojem lesa od semínka až po dospělý strom a zároveň poznají dřevo jako obnovitelnou surovinu pro každodenní využití. Aktivně se zapojí do sázení nového lesa, předvedou si, jak se o les pečuje, měří lesnickými přístroji a zkusí si vypočítat objem vytěženého stromu. Projekt podobného typu pro dospělé se jmenuje Ukážeme vám les, jak ho neznáte. 

Každým rokem lesnické i zájmové organizace vydávají různé druhy osvětových materiálů o hospodaření v lese či vzdělávací lesnické on-line aplikace, které umožňují získat formou zábavné hry další informace o lesích a lesním hospodářství (např. Lesníkův učeň, Lesnický semafor aneb Komu dáš v lese červenou). Všechny informace o lesní pedagogice, chystaných akcích a kontakty na lesní pedagogy je možné získat na webových stránkách www.lesnipedagogika.cz, na profilu na Facebooku (www.facebook.com/lesnipedagogika) a na Twitteru (https://twitter.com/ForestPedCZ).

Již tradiční každoroční akcí je „Týden lesů“, v rámci kterého se vždy druhý či třetí květnový týden lesníci v ČR snaží zvyšovat zájem veřejnosti o les a o udržitelné lesní hospodaření a o dřevo jako obnovitelnou surovinu.

V roce 2020 připravily Lesy ČR vzdělávací program lesní pedagogiky Z domova do lesa. Materiály mohou při distanční výuce využít pedagogogové, žáci i rodiče.

Lesní pedagogika neposkytuje jen informace o lese. Rozvíjí i emoční stránku člověka a tím i jeho osobnost. Díky poznání a osobnímu prožitku získávají děti i ostatní účastníci vzdělávacího programu hlubší vztah a respekt k lesu i k samotné práci lesníků. Lesní pedagogika slouží k vytvoření i znovunalezení kladného vztahu k lesu a k přírodě jako takové.Zdroje

Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Zelená zpráva 2015 [online]. Dostupné z: http://eagri.cz/public/web/file/481729/ZZ15_V4.pdf.