Nářadí a technika používaná pro kácení

Proč je manuální nářadí potřebné i v dnešní době? K čemu slouží skoblice, obracák nebo přetlačná tyč? Kde všude můžeme použít křovinořez? Odpovědi se dočtete v článku. 


Manuální nářadí, motomanuální nářadí a mechanické prostředky, to jsou hlavní kategorie nástrojů ke kácení stromů.

I když manuální nářadí již při kácení nehraje hlavní roli, zachovalo si funkci podpůrnou. Manuální nářadí můžeme rozdělit na nářadí hlavní a pomocné. Mezi hlavní patří pila a sekera, které jsou používány například při ručním kácení stromů. Pomocné jsou například klíny, obracáky, skoblice atd.

Sekery mají různé druhy podle účelu jejich použití (např. podtínací, univerzální, odvětvovací, osekávací). Dřevorubecké pily mají také různý tvar a použití. Břichatka se používá ke kácení i zkracování dříví, ocaska se používá k vyvětvování a oblouková pila je ke kácení a přeřezávání slabšího dříví.

Mezi pomocné nářadí patří například dřevorubecké klíny, které slouží k zabránění sevření pily v řezu, k usměrnění směru pádu stromu a ke štípání dříví. skoblice je nástroj, kterým se pomocí páky uvolňují zavěšené stromy, nebo se může použít pro rozvalování hromad se dřevem. Obracáky jsou vhodné k uvolňování zavěšených stromů, k obracení pokácených kmenů a k rozvalování hromad kmenů. Přetlačná tyč slouží k usměrňování tenkých stromů do požadovaného směru. Lze ji použít i k odstranění zavěšených stromů. Dřevorubecký háček slouží k obracení a snášení rovnaného dříví, tyčí a tenkých stromů při prořezávkách. Dřevorubecká lopatka je využívána při kácení k usměrňování stromů do směru pádu.

Motomanuální prostředky jsou řetězové pily nebo křovinořezy. Jde o přenosné stroje, obsluhované jedním pracovníkem. Řetězové pily jsou poháněny vlastním motorem (spalovacím, pneumatickým, elektromotorem nebo hydromotorem) .

Křovinořez lze využít v lesnictví při parkových nebo zahradních úpravách. Výhodou je možné využití ve složitém terénu, především při odstraňování dřevin a nárostů na nepřístupných místech pro větší techniku. Křovinořez je vhodný k prořezávkám, vyžínání keřů a slabých dřevin.

Mechanické prostředky jsou vysokozdvižné plošiny, harvestory, traktory a hydraulické jeřáby.

Zdroje

[1] NERUDA, Jindřich, Pavel NEVRKLA a David  LADRA. Technika pro arboristy: učební text pro předměty Technika pro arboristy, Stromolezení. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2014. 222 s. ISBN 978-80-7375-948-3.

[2] SIMANOV, Vladimír a Václav KOHOUT. Těžba a doprava dříví. Písek: Matice lesnická, 2004. 411 s. ISBN 80-86271-14-5.

[3] BÍLEK, Karel a kol. Těžba a doprava dříví. Písek: Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek, 2013. 202 s.

[4] NERUDA, Jindřich, Pavel NEVRKLA a David  LADRA. Technika pro arboristy: učební text pro předměty Technika pro arboristy, Stromolezení. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2014. 222 s. ISBN 978-80-7375-948-3.

[5] NERUDA, Jindřich, Vladimír SIMANOV a Radomír KLVAČ. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v těžbě a dopravě dříví. In Bezpečnost práce a kvalifikace pracovníků v lesním hospodářství. Kostelec nad Černými lesy: Česká lesnická společnost, 2013a. s. 35-47. ISBN 978-80-02-02446-0.

[6] BÍLEK, Karel a kol. Těžba a doprava dříví. Písek: Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek, 2013. 202 s.

[7] NERUDA, Jindřich, Pavel NEVRKLA a David  LADRA. Technika pro arboristy: učební text pro předměty Technika pro arboristy, Stromolezení. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2014. 222 s. ISBN 978-80-7375-948-3.

[8] NERUDA, Jindřich, Pavel NEVRKLA a David  LADRA. Technika pro arboristy: učební text pro předměty Technika pro arboristy, Stromolezení. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2014. 222 s. ISBN 978-80-7375-948-3.

[9] NERUDA, Jindřich, Vladimír SIMANOV a Radomír KLVAČ. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v těžbě a dopravě dříví. In Bezpečnost práce a kvalifikace pracovníků v lesním hospodářství. Kostelec nad Černými lesy: Česká lesnická společnost, 2013a. s. 35-47. ISBN 978-80-02-02446-0.

[10] ČERNÝ, Zdeněk a Jindřich NERUDA. Práce s křovinořezem: Příručka pro uživatele křovinořezů firmy Mc Culloch. Brno: Farm, 1992. 146 s.

[11] NERUDA, Jindřich, Pavel NEVRKLA a Adam CACH. Práce s motorovou pilou a křovinořezem: učební text pro předmět Práce s motorovou pilou. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2013. 126 s. ISBN 978-80-7375-841-7.