Nářadí a technika používaná pro kácení

Pro kácení stromů můžeme využít různé typy prostředků, které se dají zařadit do tří kategorií: manuální nářadí, motomanuální nářadí a mechanické prostředky. Jejich výběr závisí především na tom, za jakým účelem strom chceme kácet a v jakých podmínkách se tak děje.

I když už manuální nářadí není hlavní kategorií nástrojů pro kácení stromů, má v současné době funkci podpůrnou. Spolu s manuálním nářadím využíváme i pomocné prostředky. Autoři[1] definují manuální nářadí jako „přenosné technické prostředky jednoduché konstrukce bez motorického pohonu”. Dále uvádějí, že je můžeme rozdělit na nářadí hlavní, což je pila a sekera, které jsou používané například při ručním kácení stromů. Pomocné nářadí jsou například klíny, obracáky, skoblice a tak dále.

Druhy seker rozdělujeme na podtínací, štípací, univerzální, odvětvovací, osekávací a dřevorubecké kalače.[2] Dřevorubecké pily mají také různý tvar a použití. Břichatka se používá ke kácení i zkracování dříví, ocaska se používá k vyvětvování a oblouková pila je ke kácení a přeřezávání slabšího dříví.[3]

Mezi pomocné nářadí patří například dřevorubecké klíny, které slouží k zabránění sevření pily v řezu, k usměrnění směru pádu stromu a ke štípání dříví. Skoblice je nástroj, kterým se pomocí páky uvolňují zavěšené stromy, nebo se může použít pro rozvalování hromad se dřevem.[4] Obracáky jsou vhodné k uvolňování zavěšených stromů, k obracení pokácených kmenů a k rozvalování hromad kmenů.[5] Přetlačná tyč slouží k usměrňování tenkých stromů do požadovaného směru. Lze ji použít i k odstranění zavěšených stromů.[6] Dřevorubecký háček slouží k obracení a snášení rovnaného dříví, tyčí a tenkých stromů při prořezávkách. Dřevorubecká lopatka je využívána při kácení k usměrňování stromů do směru pádu. Bývá často kombinovaný s obracákem.[7] Mezi další pomocné nářadím můžeme zařadit: kladky, spínač kmene, spojovací články, stahovák zavěšených stromů, spouštěcí kotvy a spouštěcí bubny.

Mezi motomanuální prostředky řadíme řetězové pily. Řetězové pily jsou přenosné stroje, které jsou obsluhované jedním pracovníkem. Tento stroj je poháněn vlastním motorem. Podle pohonu je můžeme rozdělit na pily se spalovacím nebo pneumatickým motorem, elektromotorem nebo hydromotorem.[8]

Křovinořez se dá využít v různých odvětvích, jako je lesnictví, parkové úpravy, zahrady. Skládají se z motorové, hnací a převodové části a z pracovních orgánů.[9] Jejich výhodou je možné využití ve složitém terénu, především při odstraňování dřevin a nárostů na nepřístupných místech pro větší techniku.[10] Křovinořez je vhodný k prořezávkám, vyžínání keřů a slabých dřevin do 100 mm.[11]

Mezi mechanické prostředky řadíme vysokozdvižné plošiny, harvestory, traktory a hydraulické jeřáby.

 

Zdroje

[1] NERUDA, Jindřich, Pavel NEVRKLA a David  LADRA. Technika pro arboristy: učební text pro předměty Technika pro arboristy, Stromolezení. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2014. 222 s. ISBN 978-80-7375-948-3.

[2] SIMANOV, Vladimír a Václav KOHOUT. Těžba a doprava dříví. Písek: Matice lesnická, 2004. 411 s. ISBN 80-86271-14-5.

[3] BÍLEK, Karel a kol. Těžba a doprava dříví. Písek: Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek, 2013. 202 s.

[4] NERUDA, Jindřich, Pavel NEVRKLA a David  LADRA. Technika pro arboristy: učební text pro předměty Technika pro arboristy, Stromolezení. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2014. 222 s. ISBN 978-80-7375-948-3.

[5] NERUDA, Jindřich, Vladimír SIMANOV a Radomír KLVAČ. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v těžbě a dopravě dříví. In Bezpečnost práce a kvalifikace pracovníků v lesním hospodářství. Kostelec nad Černými lesy: Česká lesnická společnost, 2013a. s. 35-47. ISBN 978-80-02-02446-0.

[6] BÍLEK, Karel a kol. Těžba a doprava dříví. Písek: Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek, 2013. 202 s.

[7] NERUDA, Jindřich, Pavel NEVRKLA a David  LADRA. Technika pro arboristy: učební text pro předměty Technika pro arboristy, Stromolezení. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2014. 222 s. ISBN 978-80-7375-948-3.

[8] NERUDA, Jindřich, Pavel NEVRKLA a David  LADRA. Technika pro arboristy: učební text pro předměty Technika pro arboristy, Stromolezení. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2014. 222 s. ISBN 978-80-7375-948-3.

[9] NERUDA, Jindřich, Vladimír SIMANOV a Radomír KLVAČ. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v těžbě a dopravě dříví. In Bezpečnost práce a kvalifikace pracovníků v lesním hospodářství. Kostelec nad Černými lesy: Česká lesnická společnost, 2013a. s. 35-47. ISBN 978-80-02-02446-0.

[10] ČERNÝ, Zdeněk a Jindřich NERUDA. Práce s křovinořezem: Příručka pro uživatele křovinořezů firmy Mc Culloch. Brno: Farm, 1992. 146 s.

[11] NERUDA, Jindřich, Pavel NEVRKLA a Adam CACH. Práce s motorovou pilou a křovinořezem: učební text pro předmět Práce s motorovou pilou. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2013. 126 s. ISBN 978-80-7375-841-7.