Jak se správně chovat v lese

Víte, jak se chovat v lese, abyste neohrozili ani les ani sebe? Přinášíme 10 pravidel, která pomohou udržet les v pořádku a vám i vašemu okolí zajistí krásné prostředí pro relax, houbaření i vycházky s dětmi. 


Každý návštěvník lesa by se měl k přírodě chovat ohleduplně a zodpovědně, stejně jako kdyby šel na návštěvu. Pomůže mu, když si zapamatuje základní desatero lesa –ohleduplná pravidla:

  • Nevjíždějte do lesa motorovými vozidly.

Do lesa platí zákaz vjezdu všem motorovým vozidlům, a to včetně čtyřkolek! Parkování je možné pouze na vyznačených parkovištích, jinak hrozí poničení chráněných rostlin nebo ohrožení živočichů.  Nehledě na to, že se jedná o přestupek, za nějž hrozí pokuta. Rovněž cyklisté musí dodržovat pravidla a pohybovat se jen na povolených stezkách. To samé platí i pro jezdce na koni, lyžaře a sáňkaře.

  • Pěšky i mimo vyznačené stezky můžete jen někde.

Mimo vyznačené stezky je pohyb zakázán v národních parcích – národní park (NP). Chráněná příroda je také v CHKO, kde platí také jistá omezení. 

  • Nenechávejte v lese odpadky.

Vše, co v lese necháte, může způsobit problémy nejen zvěři, ale i rostlinám. Pokud rádi děláte dobré skutky, můžete z lesa vynést odpadky po neohleduplných návštěvnících.

  • Nerozdělávejte v lese oheň a nekuřte.

Zejména v létě se může požár rychle rozšířit a způsobit nenapravitelné škody. Oheň se nesmí rozdělávat blíž než 50 metrů od kraje lesa a musí být v dostatečné vzdálenosti od všeho, co by se mohlo vznítit (suché strniště, vysoká tráva). Kdo by se chtěl v lese utábořit a strávit zde noc, může si rozdělat oheň pouze na vyhrazených tábořištích. Po opuštění tábořiště je nutné zkontrolovat, zda je oheň zcela uhašen.

  • Nesbírejte neznámé plodiny.

V případě, že si při houbaření nejste svým nálezem jisti, nechte jej na svém místě. To platí i o jiných plodech. K nejčastějším a zdraví nebezpečným omylům patří záměna bobule vraního oka s borůvkou a muchomůrky tygrované s růžovkou.

  • Netrhejte chráněné rostliny.

Státem chráněných a vzácných rostlinných druhů je v lese velké množství. Nesmí se sbírat, ani ničit. Pokud tyto druhy neznáte, raději se jen pokochejte a nechte květenu (květena) na svém místě.

  • Nepoškozujte stromy, skály a neničte turistická značení.

Nejenže za poškozování hrozí pokuty, ale hlavně vyrýváním nápisů do stromů a skal přírodu hyzdíme.

  • Nenechávejte po lese volně pobíhat psa

Psi v lese musí být na vodítku. Volně pobíhající pes ruší a stresuje zvěř. Navíc by se sám mohl dostat do ohrožení, zejména v době podzimních honů.

  • Nepytlačte.

Pytláctví se nevyplácí. Jelikož se jedná o nelegální lov, při dopadení může být charakterizován jako přestupek či trestný čin. Jde o případy, kdy nemáte oprávnění k provozování myslivosti, lovíte v nevhodné době lovu pro danou zvěř, lovíte chráněná zvířata, a to ať už za účelem zpracování masa nebo pro získání trofejí (trofej).

  • Zaposlouchejte se do ticha lesa a snažte se nerušit jeho klid

Čím více budete potichu, tím více můžete vidět i slyšet. Les má mnoho skrytých krás, které můžete objevit jen ohleduplným chováním.

Jaké chování je v lese povoleno a jaké je zakázáno upravuje lesní zákon (zákon č. 289/1995 Sb., v aktuálním znění) v § 19 a 20.