Inspirace pro environmentální výchovu

V tomto textu naleznete výběr článků, které vás mohou inspirovat v rámci environmentálního vzdělávání. Vložili jsme i doporučený předmět a věkovou úroveň pro rychlejší orientaci. Texty jsou k dispozici v odborné i zjednodušené verzi. U všech článků jsou vysvětlené odborné pojmy, u některých jsou k dispozici i pracovní listy. 

Do budoucna plánujeme výukové materiály rozšiřovat. Poraďte nám, jakým tématům bychom se v nich měli věnovat, přes náš kontaktní formulář

Pomozte nám vysvětlovat přínos využívání dřeva dětem i dospělým. 

Děkujeme, Vaše Nadace dřevo pro životVýběr článků vhodných k výuce průřezových témat: 

Environmentální výchova, Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce.

jak se chovat v leseJak se správně chovat v lese 
Víte, jak se chovat v lese, abyste neohrozili ani les ani sebe? Přinášíme 10 pravidel, která pomohou udržet les v pořádku a vám i vašemu okolí zajistí krásné prostředí pro relax, houbaření i vycházky s dětmi. (Úroveň: 1. stupeň, předmět: prvouka, přírodověda, vlastivěda) 

co dělat v lese kdyžJak řešit v lese krizové situace 
Jak se zachovat v nejčastějších krizových situacích, které vás v lese mohou potkat? Co dělat, když vás zastihne bouřka nebo sníte jedovatou plodinu? Připravili jsme pro vás několik dobrých rad. (Úroveň: 1. stupeň, předmět: prvouka, přírodověda, vlastivěda) 

lesni pedagogikaLesní pedagogika 
V článku najdete tipy, jak zpestřit výuku environmentální výchovy  přímo v prostředí lesa,  jaké existují vzdělávací on-line aplikace, které umožňují získat formou hry informace o lesích a lesním hospodářství nebo co je Týden lesů. (Úroveň: 1. a 2. stupeň, předmět: přírodověda, přírodopis)

vyhody drevaVýhody dřeva z hlediska životního prostředí 
Víte, že dřevo je obnovitelný materiál? Používáním dřeva chráníme neobnovitelné zdroje a tím chráníme životní prostředí. (Úroveň 2. stupeň a střední vzdělávání, přírodovědná vzdělávací oblast)


d uhlk.stopa deva obr1Uhlíková stopa dřeva
 
Víte, že dřevo ve stavebnictví je z pohledu ekologických standardů dobrou volbou? Přečtěte si, v čem jsou jeho výhody. (Úroveň: 2. stupeň a střední vzdělávání, předmět: přírodopis, přírodovědná vz. oblast, odborné vzdělávání)

 kam na školuKam na odbornou školu – přehled škol
Zajímá vás, jaký studijní obor nabízí nejčastější uplatnění v praxi? Představujeme školy vhodné pro studium oborů lesnictví, dřevařství, ekologie a životní prostředí, veterinářství či myslivost. (Úroveň: 2. stupeň, vz. oblast Čověk a svět, příprava pro volbu střední školy)

 


Cíle environmentálního vzdělávání

Cílem vzdělávání je naučit žáky odpovědnému environmentálnímu chování. Aby se každý mohl sám dle svého svědomí odpovědně rozhodnout, jak bude s myšlenkou udržitelného rozvoje ovlivňovat životní prostředí, musí být dostatečně vybaven znalostmi a dovednostmi. K tomu by měla vést škola, která je také výchovnou institucí a má tak jedinečnou příležitost ovlivnit hodnoty a postoje mladých lidí, poukázat na smysluplnost udržitelného rozvoje a vést žáky k úctě k životu ve všech jeho formách.
(Podle státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)


 

Zdroje

  1. Národní ústav pro vzdělávání: dostupné z http://www.nuv.cz/folder/285/
  2. Metodický portál RVP.cz: dostupné z https://rvp.cz/
  3. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: dostupné z
    http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/skolskareforma/ramcove-vzdelavaci-programy
  4. Zdroj pro úvodní obrázek: https://owips.com/teacher-clipart/teacher-clipart-tree