Využití dřeva napříč odvětvími

Dřevěné hudební nástroje, nábytek, lodě, papír, zdroj tepla, koňské povozy i kola, roubenky či topůrka. To jsou jen některé z příkladů využití dřeva. Dřevo člověk využívá od nepaměti, protože je to jeden z prvních materiálů, které začal opracovávat. Zřejmě kvůli jeho ideální konzistenci a široké dostupnosti.

Díky výborným fyzikálním vlastnostem dřeva (fyzikální vlastnosti dřeva) i mechanickým vlastnostem dřeva (mechanické vlastnosti dřeva) ho můžeme využívat napříč odvětvími. S jeho různými podobami se setkáme ve stavebnictví, nábytkářství, energetice, papírenství, chemickém a dopravním průmyslu, výrobě sportovních potřeb i hudebních nástrojů. Již dnes je využíváno k výrobě průhledných materiálů připomínajících sklo či dřevěných látek. S nástupem nanotechnologií se i dřevu jistě otevřou nové možnosti použití.

A proč je dřevo tak široce využíváno a jaké jeho vlastnosti jsou nejvíce ceněny? Je šetrné k životnímu prostředí, jde o obnovitelný materiál. Recyklované dřevo lze opětovně využít a odpad vznikající při jeho zpracování upotřebit. Zpracování dřeva navíc vyžaduje přibližně 70krát méně primární energie než hliník, 17krát méně než ocel a 3krát méně než beton nebo pálená cihla. Úprava a modifikace dřeva rozšiřuje možnosti jeho využití. Například tepelně upravené dřevo si uchovává původní tvar a rozměry, ale má vyšší trvanlivost, proto je vhodné tam, kde by jinak muselo být použito dřevo exotických, tropických dřevin. Navíc roste v lese, který v průběhu svého života produkuje kyslík a plní další společenské funkce.

Pro každé odvětví se hodí dřevo jiné kvality a jiného druhu. Nejvyšší požadavky jsou kladeny na materiál používaný pro výrobu hudebních nástrojů, u kterého sledujeme především jeho rezonanční vlastnosti. Rezonanční dřevo může pocházet z různých dřevin (javoru, olše, smrku i jiných), vždy ale musí splnit řadu přísných kritérií. Například smrkové rezonanční dřevo dorůstá po obvodu kmene až po stodvacátém roce věku stromu stojícího ideálně uprostřed lesa na severním svahu. Ve spodní části kmene nesmí mít jediný suk, aby tak získalo pravidelné a husté letokruhy. Naopak v energetice využíváme surovinu nižší kvality, která nenašla jiné zpracování. Palivové dřevo je využíváno pro svou nenahraditelnou atmosféru v domácnostech, z odpadu vznikajícího při zpracování dřeva na pile se vyrábějí pelety a brikety na topení.

Dřevo je všestranným materiálem, který nás provází celý život. Jen málokdo by dokázal žít bez využití dřevěných výrobků v některé z jejich podob. Ať už ve formě papíru nebo postele.