Využití dřeva napříč odvětvími

Využití dřeva

Dřevo je jeden z prvních materiálů, který člověk začal opracovávat a jehož bohaté užívání je typické pro lidskou civilizaci v mnoha dobách a zemích. Je důležitou součástí našich životů od vzniku lidské existence, neboť je a bylo využíváno jako materiál k výrobě obydlí, nábytku, nástrojů, lodí, povozů, ale i uměleckých děl, protože díky snadnému opracování přijímá rozmanité tvary.

Dřevo je přírodní obnovitelný materiál s velmi širokou škálou využití i napříč moderními průmyslovými odvětvími. V různých formách se s ním můžeme potkat ve stavebnictví, nábytkářství, energetice, papírenství, chemickém a dopravním průmyslu, při výrobě sportovního náčiní, hudebních nástrojů a další.

Z technologického hlediska je dřevo všestranným materiálem, který je možno opracovávat mechanicky, tepelně, hydrotermicky, chemicky a biotechnicky. Vyžaduje přibližně 70krát méně primární energie než hliník, 17krát méně než ocel a 3krát méně než beton nebo pálená cihla. To poukazuje i na jeho šetrnost k životnímu prostředí.

Energetický průmysl – Dřevo je vlastně taková nahromaděná přírodní energie a nabízí velké možnosti využití v oblasti energetiky. Palivové dřevo se využívá ke spalování především v domácnostech. Jedná se o sortiment nejnižší jakosti, který nelze využít jinak než na spálení. Z dalšího odpadu vznikajícího při pilařském zpracování se výrábí např. pelety a brikety.

Výroba hudebních nástrojůdřevo má výborné rezonanční vlastnosti, proto je vhodné na výrobu hudebních nástrojů. Rezonanční dřevo může být javorové, olšové, smrkové či z dalších dřevin. Pěstování takového dřeva je velice náročné. Například smrkové rezonanční dřevo a dorůstá pomalu po obvodu kmene až po stodvacátém roce věku stromu a musí splňovat řadu přísných kritérií. Strom musí stát ideálně uprostřed lesa na severní straně svahu, ve spodní části kmene nesmí mít jediný suk. Tím získá dřevo pravidelné a husté letokruhy.

Úprava dřeva – často se tento materiál různými způsoby upravuje a modifikuje (modifikace dřeva), což značně zvětšuje jeho rozsah využití. Například tepelně upravené dřevo si uchovává svůj původní tvar, rozměry a také má vyšší trvanlivost. Výhodou je, že po takovéto úpravě může i dřevo z běžných domácích druhů stromů nahradit dřeviny tropické.

Dřevo jako materiál pro výrobu dalších produktů Kromě uvedených oblastí využití se tento materiál používá také při výrobě papíru, celulózy, pryskyřic, přírodního kaučuku a dalších látek. Díky snadné recyklovatelnosti lze dřevěný odpad v mnoha případech také navrátit zpátky do oběhu, vícekrát ho využít a dát výrobkům tzv. druhý či třetí život.

Dřevo nachází své využití snad ve všech oblastech lidského působení. Dnes se z něj vyrábí už i dřevěné látky či průhledný materiál připomínající sklo. Jaká bude budoucnost ve využívání dřeva je zajímavou otázkou s nejistou odpovědí. S nástupem nanotechnologií se ale jistě můžeme těšit na další nové objevy.

Zdroje:      
LOKAJ, Antonín a Kristýna VAVRUŠOVÁ. Dřevo a materiály na jeho bázi ve stavebnictví. Stavební partner[online]. Moravskoslezský dřevařský klastr, 2012, 1.(1), 1-3 [cit. 2016-11-25]. Dostupné z:
http://www.msdk.cz/files/clanek-drevo-a-materialy-na-jeho-bazi.pdf

Zázračný hudební smrk mizí z českých lesů [online]. Lidové noviny, 2007 [cit. 2016-12-18]. Dostupné z: http://sumava-corpus.narra.eu/Z%C3%A1zra%C4%8Dn%C3%BD_hudebn%C3%AD_smrk_miz%C3%AD_z_%C4%8Desk%C3%BDch_les%C5%AF