Udržitelné stavebnictví: Dřevo jako klíčový materiál

Víte, kde najít informace o možnostech využívání dřeva ve veřejných zakázkách? Jaké neziskové organizace se věnují podpoře využívání dřeva nejen ve stavebnictví? Co je cílem Stálé pracovní skupiny pro surovinovou politiku pro dřevo při Radě vlády pro energetickou a surovinovou strategii? Nebo jak na udržitelnost ve stavebnictví? Odpovědi vám přinášíme v tomto článku.


 Dřevo. Obnovitelný stavební materiál, jehož využívání je cestou k udržitelnosti. Dřevo však není jen stavebním materiálem, může být v přeneseném slova smyslu i historickou knihou, což dokazují stovky let staré trámy v chrámech a kostelích. Každý kus dřeva nese nejen svůj vlastní vzrušující příběh, ale zachycuje také jedinečnost místa, kde vyrůstal. Dřevo na lidi působí uklidňujícím dojmem. Například dřevostavba, nebo kvalitní dřevěný nábytek dokážou vytvářet jedinečnou atmosféru. 

Podpoře využívání dřeva a všech s tím spojených aspektů se věnuje Nadace dřevo pro život, která dlouhodobě spolupracuje s Ministerstvem zemědělství v rámci Stálé pracovní skupiny pro surovinovou politiku pro dřevo při Radě vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR vedenou Patrikem Mlynářem, vrchním ředitelem Sekce lesního hospodářství. Ten pro čtenáře portálu MeziStromy.cz přibližuje cíle a záměry pracovní skupiny. 

Cílem této Stálé pracovní skupiny je prostřednictvím legislativních, ekonomických a informačních nástrojů dosáhnout zvyšování přidané hodnoty zpracování dřeva, podpory rozvoje tuzemského dřevozpracujícího průmyslu a navazujícího zpracovatelského sektoru a vytvoření kroků k vyššímu uplatnění dřevní hmoty. 

Těchto cílů chce skupina dosáhnout za přirozeného respektování trvalé udržitelnosti lesního hospodářství, ochrany klimatu, rozvoje cirkulární ekonomiky a udržení synergických efektů v energetice. Konkrétně je řeč o využití dřeva, jako obnovitelné a v našem vnímání národní strategické surovině. 

„Mezi prvními cíli, které si pracovní skupina vytyčila, je vyčíslení udržitelných zásob dříví v dlouhodobé predikci. Tento cíl bude vycházet ze znalosti současných zásob dřevní hmoty (dřevní hmota), bude reflektovat dopady různých kalamit (kalamita), vliv exportu a importu dříví atp. Již teď z prvotních dat můžeme říct, že se v blízké budoucnosti o dřevo, jako stavební materiál, nemusíme obávat,“ uvádí předseda skupiny a náměstek pro řízení Sekce lesního hospodářství Patrik Mlynář. 

Podle něj je právě udržitelnost synonymem pro neplýtvání zdroji. Mlynář mj. uvedl, že neplýtvání zdroji je například využívání recyklace. Přitom je zcela jednoznačné, že je nutné recyklovat i jiné materiály, nejen dřevo a dřevěné výrobky.

 

Udržitelnost ve stavebnictví

Podle Mlynáře je dřevo důležitým prvkem nejen jako stavební materiál. Jeho využití je v podstatě neomezené. Je třeba motivovat vědu a výzkum, aby dřevu věnovaly svůj zájem a přicházely s novými náměty. „Největší bariéry jsou stále v zažitém vnímání dřeva jako pomocného materiálu ke stavbám na úkor jeho potenciálu v podobě základního stavebního materiálu. Neustále panuje nedůvěra lidí ke stavbám ze dřeva kvůli obavám o jejich stabilitu a strach z požáru. Přitom již dnes existují různé dřevěné prvky a materiály, které svými vlastnostmi nahradí a často i předčí klasické stavební materiály,“ dodal Mlynář. 

 

Jak udržitelné stavebnictví posunout dál

Podle Mlynáře je na Ministerstvu zemědělství a Ministerstvu průmyslu a obchodu identifikovat legislativní překážky a nacházet cesty, jak podpořit využívání dřeva ve stavebnictví. Je třeba, aby se i sami lidé o tyto možnosti zajímali a tím vytvářeli tlak na architekty. Na stavebnících zase bude tyto potřeby realizovat. To však při dnešních technologických možnostech vidí jako nejmenší problém. Ještě doplnil, že nejdůležitější bude odstranit překážky a podpořit zájem celé společnosti o stavby, které budou mít punc udržitelnosti. 

Vlaštovkou v tomto ohledu může být Ministerstvem zemědělství zpracovaná metodika Průvodce využití dřeva ve veřejných zakázkách, na jejímž vzniku se podílela také Nadace dřevo pro život, a která může sloužit jako doporučení pro využití ostatními rezorty a dalšími veřejnými zadavateli. 


Projekt byl realizován za finanční podpory Ministerstva zemědělství.

Logo MZe

Zdroje

  1. Autorský tým MZe: Mgr. Pavel Broum, Mgr. Pavel Kubíska, Ing. Tomáš Krejzar: Průvodce využitím dřeva ve veřejných zakázkách. Dosupné online z https://eagri.cz/public/web/file/680315/METODIKA_VYUZITI_DREVA_VE_VZ.pdf
  2. Nadace dřevo pro život. In:www.drevoprozivot.cz/blog [online]. ©2. 12. 2022. Dostupné z: https://www.drevoprozivot.cz/blog/patrik-mlynar-kazdy-kousek-dreva-je-jedinecnym-obrazem-mista-kde-vyrostl/