Dřevěné fasády – povrchová úprava

Správně vybraná a zkonstruovaná fasáda by se měla v průběhu času proměňovat a stárnout jako jednotný celek. Při výběru vhodného typu fasádního materiálu je třeba zvážit několik aspektů, jako jsou například: místo stavby, orientace fasády dle světových stran, nadmořská výška, podnebí a v neposlední řadě také samotný provoz budovy. Avšak všechny fasádní pláště musí hlavně splňovat odolnost vůči mechanickému poškození, musí zamezit průniku vody a větru do dalších vrstev konstrukce a musí pevnostně odolávat větru a dalším klimatickým jevům.1

Pro masivní dřevěný exteriérový obklad se nabízí několik dostupných variant:

  • obklad z přírodního masivního dřeva,
  • obklad z tlakově impregnovaného dřeva,
  • modifikované masivní dřevo – accoya wood,
  • modifikované masivní dřevo – thermowood.

 

Povrchová úprava

Neošetřené venkovní obklady mají dlouhou životnost, ale povětrnostní vlivy, převážně UV záření, poměrně rychle mění původní vzhled materiálu. Na barevné změny dřeva má vliv klima, orientace na světové strany, přesahy střech, porost, ale také možné stínění sousední budovou, proto mohou být barevné změny jedné fasády rozdílné. Zatímco povrchy severních, jižních, východních nebo zastíněných fasád jsou světlé až tmavě hnědé, západní obklady se zbarvují do stříbřité až tmavošedé. 1

Pokud chceme udržet stejný vzhled fasády po celou dobu životnosti domu, je nutné použít ochranné nátěry, které dřevo chrání před povětrnostními vlivy a také řeší jeho estetickou stránku. Ochranné nátěry je ale nutné obnovovat a to v intervalu 3 až 5 let.2

Nátěrové hmoty se dělí na:

Z důvodu působení UV záření se doporučuje používat do exteriérů právě barvy a laky s pigmenty, které UV záření pohlcují a chrání tak dřevo lépe proti šednutí a i proti samotnému loupání nátěru.1

 

Zdroje

  1. KRÁL, Pavel. Vše o dřevě v interiéru a exteriéru. Bratislava: Jaga group, 2008. Home.
  2. DOSTÁL, Jakub. Dřevěná fasáda je lepší natřená nebo zešedlá?Dřevostavitel[online]. [cit. 2017-11-28]. Dostupné z: https://www.drevostavitel.cz
  3. Dřevo Accoya - seznámení s produktemTotem - Accoya[online]. [cit. 2017-11-28]. Dostupné z: http://totem-accoya.cz