Dřevěné fasády – povrchová ochrana pro vybrané typy masivních materiálů

Správně vybraná a zkonstruovaná fasáda by se měla v průběhu času proměňovat a stárnout jako jednotný celek. Při výběru vhodného typu fasádního materiálu je třeba zvážit několik aspektů, jako jsou například: místo stavby, orientace fasády dle světových stran, nadmořská výška, podnebí a v neposlední řadě také samotný provoz budovy. Avšak všechny fasádní pláště musí hlavně splňovat odolnost vůči mechanickému poškození, musí zamezit průniku vody a větru do dalších vrstev konstrukce a musí pevnostně odolávat větru a dalším klimatickým jevům.1

Pro masivní dřevěný exteriérový obklad se nabízí několik dostupných variant:

  • obklad z přírodního masivního dřeva,
  • obklad z tlakově impregnovaného dřeva (impregnace dřeva),
  • modifikované masivní dřevo – accoya wood,
  • modifikované masivní dřevo – thermowood.

Obklady z masivního dřeva

Z domácích dřevin jsou nejvhodnějším materiálem na fasádní obklady jehličnaté dřeviny, mezi které patří smrk, jedle, borovice, modřín a douglaska. Z listnatých domácích dřevin jak pak vhodným adeptem na použití do exteriéru dubové dřevo. 1 Avšak české dřeviny (dřevina) se doporučují ošetřit povrchovou úpravou (povrchová úprava).2

Pro obklady zcela bez povrchové úpravy, které nevyžadují pravidelnou údržbu nebo pro obklady, které jsou silně vystavené povětrnostním vlivům, je vhodné použít materiál z exotických dřev, jako jsou sibiřský modřín, skandinávský smrk a cedr červený. 1 Tyto dřeviny mají hustější letokruhy, díky kterým se vlivem vlhkostních změn nekroutí tolik jako domácí dřeviny používané na fasádní obklady.2

Tlakově impregnované dřevěné obklady

Tlakově impregnovaná prkna jsou trvanlivá, s nízkými nároky na údržbu. Záleží zde na kvalitě ochranného prostředku, hloubce a množství průniku a v neposlední řadě také na druhu dřeva. Ochranné prostředky pronikají do dřeva pomocí tlakových a vakuových postupů. Nejvhodnějšími dřevinami pro tlakové impregnace jsou smrk, jedle a borovice. 1

Tepelně upravené dřevo

Z řeziva běžných dřevin se tepelnou a vlhkostní úpravou připravuje dřevo s názvem Thermowood. Tepelné změny velice zvyšují odolnost dřeva proti plísním, houbám i dřevokaznému hmyzu, čímž také prodlužují jeho trvanlivost. K Thermowoodu neoddělitelně patří jeho tmavě hnědý odstín, jehož intenzita záleží na druhu dřeviny, na výši teploty a době trvání tepelné úpravy. Avšak ani takto modifikované dřevo není odolné vůči UV záření a dochází zde k šednutí materiálu stejně jako u neupraveného dřeva.1 Tento typ obkladů se řadí mezi bezúdržbové fasády.

Accoya wood

Vyrábí se modifikací rychle rostoucího dřeva borovice. Proces úpravy se nazývá acetylace, kdy dřevo reaguje s anhydridem kyseliny octové a stává se hydrofobním. Dřevo tak neabsorbuje vodu, díky čemuž má mimořádnou rozměrovou stabilitu, nekroutí se a nepraská. Má také zvýšenou odolnost vůči UV záření, ale bez povrchové úpravy získá časem také stříbrnošedou patinu. V případě použití nátěrových hmot je jejich účinnost v porovnání s ostatními dřevinami 3x až 4x delší.3

Povrchová úprava

Neošetřené venkovní obklady mají dlouhou životnost, ale povětrnostní vlivy, převážně UV záření, poměrně rychle mění původní vzhled materiálu. Na barevné změny dřeva má vliv klima, orientace na světové strany, přesahy střech, porost, ale také možné stínění sousední budovou, proto mohou být barevné změny jedné fasády rozdílné. Zatímco povrchy severních, jižních, východních nebo zastíněných fasád jsou světlé až tmavě hnědé, západní obklady se zbarvují do stříbřité až tmavošedé. 1

Pokud chceme udržet stejný vzhled fasády po celou dobu životnosti domu, je nutné použít ochranné nátěry, které dřevo chrání před povětrnostními vlivy a také řeší jeho estetickou stránku. Ochranné nátěry je ale nutné obnovovat a to v intervalu 3 až 5 let.2

Nátěrové hmoty se dělí na:

  • Transparentní, nepigmentové nátěrové hmoty – neobsahují pigment a zachovávají viditelnou kresbu dřeva.
  • Pigmentované nátěrové hmoty – zcela zakrývají vzhled podkladu.
  • Lazurovací laky – obsahují pigment, ale i tak zůstává viditelná kresba dřeva.

Z důvodu působení UV záření se doporučuje používat do exteriérů právě barvy a laky s pigmenty, které UV záření pohlcují a chrání tak dřevo lépe proti šednutí a i proti samotnému loupání nátěru.1

 Zdroje

  1. KRÁL, Pavel. Vše o dřevě v interiéru a exteriéru. Bratislava: Jaga group, 2008. Home.
  2. DOSTÁL, Jakub. Dřevěná fasáda je lepší natřená nebo zešedlá?Dřevostavitel[online]. [cit. 2017-11-28]. Dostupné z: https://www.drevostavitel.cz
  3. Dřevo Accoya - seznámení s produktemTotem - Accoya[online]. [cit. 2017-11-28]. Dostupné z: http://totem-accoya.cz