Dřevěné fasády – konstrukční ochrana

Jaká je doporučená vlhkost dřeva? Jaká je úloha vzduchu při ochraně dřeva? Jak fasádu správně namontovat? Odpovědi se dočtete v článku níže.


Při návrhu a výběru fasádního obkladu je vždy podstatné konstrukční řešení a s ním spojená ochrana proti vodě, přímému slunci a nedostatečnému proudění vzduchu.

Na fasádní obklady lze použít bohatou škálu dřevin (dřevina), ale zásadní vliv na vzhled a funkčnost fasády má zvolený profil a formát obkladových prken. Na fasádu je doporučeno používat radiálně či poloradiálně řezaná prkna, aby byla odolnější proti vlhkosti a povětrnostním vlivům. 

Vlivem vyšší vlhkosti (vlhkost dřeva) pronikají do dřeva biotičtí škůdci (biologičtí škůdci), kteří způsobují jeho degradaci. Dřevo by také nemělo být vystaveno přímému slunečnímu záření a ze všech stran kolem něj musí proudit vzduch (je třeba zajistit dostatečné a funkční odvětrávací mezery). V některých případech je vhodné zvolit ošetření povrchu příslušnými nátěrovými hmotami.

Doporučená vlhkost dřeva se pohybuje od 12 % do 16 %.  Důležité jsou též rozměry obkladové palubky. Minimální tloušťka venkovního obkladu je 20 mm, aby se co nejvíce eliminovalo kroucení a praskání palubek. Šířky obkladů se doporučují co nejužší, a to nejlépe v rozmezí od 60 mm do 80 mm. Pro dřevěné fasády, které nejsou příliš vystaveny působení povětrnostním vlivům, je možné použít i šířku palubky 140 mm. 

Aby do konstrukce nezatékalo, je důležité vhodné použití fasádních prvků s dobře vyřešenými detaily a výběr vhodné podkladní difúzní fólie. 

První možností je dostatečný přesah střechy, který snižuje množství dopadající dešťové vody a navíc poskytuje stínění. Dalším konstrukčním řešením je upravený terén kolem stavby. Ten by měl být vzdálený 300 mm od spodní hrany dřevěné konstrukce z důvodu odrážející se dešťové vody od země (Obr. č. 1 v Galerii níže – Ukázky návaznosti upraveného terénu na dřevostavbu). 

Nejefektivnější způsob ochrany dřeva před vlhkostí je proudící vzduch. Je třeba větrací dutiny navrhnout tak, aby v průběhu roku nebyla omezena jejich funkčnost například tím, že na jedné straně dojde k zamrznutí, čímž se zamezí přívod vzduchu. Dále je důležité vytvořit dutiny dostatečně veliké kvůli vlivu teplotních rozdílů na proudění vzduchu. Teplotu v dutině ovlivňuje také míra zaizolování konstrukce. Čím větší bude síla izolace, tím se do odvětrávacího prostoru dostane méně tepla a tím méně podpoří efekt odvětrávání. 

Častou chybou, která způsobuje rychlou degradaci dřeva použitého na fasádu, je samotná montáž obkladu. Ten musí být namontován tak, aby nikde nedocházelo k zatékání vody do spár nebo stání vody na dřevěném materiálu. Je nutné, aby voda z povrchu fasády vždy odtekla pryč. (Obr. č. 2 v Galerii níže – Ukázky špatného a správného skládání dřevěných fasádních obkladů).

Zdroje

  1. KRÁL, Pavel. Vše o dřevě v interiéru a exteriéru. Bratislava: Jaga group, 2008. Home.
  2. JIŘÍČEK, Petr. 7 tipů jak ochránit dřevo, aby vydrželo věčně i bez impregnace.Dřevostavitel[online]. [cit. 2017-11-28]. Dostupné z: https://www.drevostavitel.cz
  3. RŮŽIČKA, Martin. Moderní dřevostavba. 1. vyd. Praha: Grada, 2014, 156 s. ISBN 978-80-247-3298-5.