Životnost dřeva

Dřevo je organický materiál, při jehož použití ve stavbě je nutné brát v potaz přírodní a umělé faktory ovlivňující jeho životnost. Zvážíme-li je při návrhu a realizaci stavebního projektu dobře, můžeme se těšit ze stavby plnící svou funkci po stovky let.

Biotičtí a abiotičtí činitelé a jejich vliv na dřevo

Každé dřevo se skládá ze dvou vrstev. Tvrdého jádra a vnější části, známé jako běl. Ve vnější vrstvě se nachází živé buňky a vodivé cesty, kterými se přemisťuje voda, spolu s rozpuštěnými živinami, od kořenů až k listům.

Jádro dřeva obsahuje ochranné látky, které ho brání proti rozkladu, dřevokazným škůdcům a dalším vlivům. Mezi tyto látky patří především třísloviny, pryskyřice, silice a alkaloidy. Je-li jich obsaženo dostatek, je přirozená  ochrana dřeva v dobrém stavu. Zdravý dřevěný materiál poznáme na pohled podle tmavšího zabarvení tvrdého jádra oproti jeho měkké vnější části.

Ve struktuře dřeva se vyskytují nejen látky prodlužující životnost dřeva, ale také škrob, cukr a bílkoviny, které představují lákavou potravou pro škůdce. Škodlivé organizmy můžou způsobovat i druhotné poškození, požerky apod.

Hmyzí škůdci i hniloba, která je zapříčiněná dřevokaznými houbami, patří mezi biotické vlivy (biotický faktor) mající dopad na životnost dřeva.

Působení slunce, vody, větru a další dopady neživé přírody označujeme jako abiotický vliv.

Umělé ochranné látky (chemická ochrana dřeva) prodlužují životnost dřeva a poskytují ochranu před abiotickými i biotickými vlivy.

Vliv teploty a vlhkosti na dřevo

Kolísání vlhkosti a teploty může mít negativní vliv na estetickou stránku stavby a její statiku. Zároveň kvůli němu může snadněji dojít k napadení škůdci a chorobami.

Při zvýšení vlhkosti dochází k rozpínání organického materiálu. Dojde-li následně k jejímu snížení, dřevo se začne vracet do svého původního stavu. Je-li pevnost dřeva takto narušována častěji, vznikají v materiálu trhliny a dochází k tvarovým deformacím.

Je dobré si uvědomit, že dřevo poškozené abiotickými vlivy bývá náchylnější k napadení škůdci a dřevokaznými chorobami. V narušeném dřevě mohou například vznikat trhliny, do kterých hmyz může začít klást vajíčka.

Konstrukční vlivy

Mezi poslední skupinu faktorů, která ovlivňuje trvanlivost dřeva, patří konstrukční vlivy. Do této skupiny řadíme všechny podmínky, ve kterých se dřevo nachází po dobu své životnosti, a to od těžby, budování, ochrany, údržby až po umístění materiálu do prostoru. Trvanlivost dřeva přímo souvisí s jeho konstrukční ochranou (konstrukční ochrana dřeva). Ta musí být vždy uzpůsobena prostředí, účelu a funkci dřevěného prvku.