Trvale udržitelné obhospodařování lesů | MeziStromy.cz

Trvale udržitelné obhospodařování lesů

Trvale udržitelné obhospodařování lesů znamená správu a užívání lesů a lesních pozemků takovým způsobem a v takovém rozsahu, který udržuje jejich biodiverzitu, produktivitu, schopnost obnovy, vitalitu a jejich potenciál plnit, nyní i v budoucnu, nejdůležitější ekologické, ekonomické a sociální funkce nejen na místní , ale i národní a globální úrovni a to bez negativního dopadu na ostatní ekosystémy.

 

Základní kritéria trvale udržitelného lesního hospodářství: 

  1. Zachování a přiměřený rozvoj lesních zdrojů a jejich příspěvku do globálního koloběhu uhlíku
  2. Zachování zdraví a vitality lesních ekosystémů
  3. Zachování a podpora produkční funkce lesů (dřevní a nedřevní produkty)
  4. Zachování, ochrana a přiměřený rozvoj biodiverzity lesních ekosystémů
  5. Zachování a přiměřený rozvoj ochranných funkcí lesů (zejména půdoochranných a vodoochranných)
  6. Zachování ostatních socioekonomických funkcí a podmínek

Podrobněji:

Hospodařením v lese se rozumí obnova, ochrana, výchova a těžba lesních porostů a ostatní činnosti zabezpečující plnění funkcí lesa (§ 2 písm. d) zákona). Vlastník je při hospodaření v lese povinen usilovat, aby funkce lesa byly zachovány (plně, rovnoměrně a trvale) a aby byl zachován (chráněn) genofond lesních dřevin, při souběžné povinnosti nepoškozovat hospodařením v lese zájmy jiných vlastníků - § 11 odst. 2 zákona.

 

Při hospodaření v lesích je třeba dodržovat zákonem stanovená pravidla při těžbě dříví. Vlastník lesa je povinen přednostně provádět těžbu nahodilou tak, aby nedocházelo k vývinu, šíření a přemnožení škodlivých organismů. Těžbu v lese, ve kterém vlastník lesa hospodaří bez schváleného plánu nebo bez protokolem o převzetí převzaté osnovy, lze provést jen se souhlasem odborného lesního hospodáře. Odborný lesní hospodář musí mít k výkonu své funkce příslušnou státní licenci.

Používáme technologie, jako jsou soubory cookie, abychom mohli přizpůsobovat obsah a reklamy, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat provoz na webu. Informace o vašem používání webu také sdílíme s našimi důvěryhodnými partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýz.
Souhlasím Více informací