Slovník

Všechno, co hledáte, najdete na MeziStromy.cz

Vzdělávací portál o lese, dřevě, přírodě. Informace z důvěryhodných zdrojů, kterým můžete věřit.

Všechna slova začínající na S

Saprofyt

Rostlina, která se živí organickými látkami z odumřelých těl jiných organizmů...

Saprofytní

Ten, kdo získává výživu z odumřelých těl jiných organizmů a...

Sazenice krytokořenná

Sazenice, která má krytý kořenový systém (je obalená).

Sazenice prostokořenná

Semenáčky, sazenice, poloodrostky a odrostky generativního a vegetativního původu,...

Sbíhavost

Sbíhavost je rozdíl mezi tloušťkou dolního (oddenkového) a...

Sbíhavost kmene

Sbíhavost kmene je vada dřeva charakterizovaná rozdílem mezi...

Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů

Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů (SVOL).  Je významným představitelem...

Sekera

Je nejstarším nástrojem, který lidstvo používá k opracování dříví. Je...

Sekundární škůdce

Škůdce preferující při napadení čerstvě odumřelé nebo silně oslabené stromy,...

Semenáček

Rostlina vyrostlá ze semene, u které v průběhu pěstování...

Semenářský závod

Místo, kde dochází k přípravě semen před síjí.

Semenný rok

Periodicky se opakující rok zvýšené plodnosti jednotlivých dřevin.

Sesychání dřeva

Schopnost dřeva zmenšovat svoje rozměry, plochu či objem...

Schodnice

Šikmý nosný prvek nesoucí schodišťové stupně.

Silikátové materiály

Souhrnné označení pro materiály na bázi keramiky, betonu...

Skeletové dřevostavby

Stavby s nosnou dřevěnou kostrou z tyčových prvků větších dimenzí...

Skladba dřevin cílová

Poměrné zastoupení jednotlivých dřevin, kterého má být dosaženo v lesním...

Skladba dřevin přirozená

Poměrné zastoupení jednotlivých dřevin v porostu, jehož by bylo dosaženo,...

Skladba porostní cílová

Druhová skladba na konci vývoje porostu, kterou je nutno dosáhnout...

Skleníkové plyny

Plyny vyskytující se v atmosféře Země, které nejvíce přispívají k...

Slámovina

Slámovina = sláma. Jedná se o zbytky...

Sloupková konstrukce

Konstrukce dřevostaveb, kde nosnou část tvoří síť svislých...

Sluneční trhliny

Sluneční trhliny patří do skupiny bočních trhlin šířících...

Smolník

Smolník je dutina mezi letokruhy, která je vyplnění...

Smýcení

Smýcení stromu znamená pokácení stromu. 

Snubní komůrka

Prostor, kde dochází k páření.

Solitér (solitérní)

Rostlina rostoucí jednotlivě, izolovaně, např. osamělý vzrostlý strom v bezlesé...

Soubor lesních typů

Komplex fytocenologicky podobných původních lesních typů včetně jejich stadií změněných...

Součinitel prostupu tepla

Vyjadřuje množství tepla sdíleného mezi dvěma tekutinami, oddělenými...

Součinitel tepelné vodivosti

Vyjadřuje schopnost látky vést teplo.

Spon

Způsob rozmístění stromků na zalesňované ploše, popsaný v geometrických obrazcích....

Spraše

Horniny usazené úlomkovité nezpevněné, vzniklé tvořivou činností větru (eolické). Vytvořily...

Srub

Konstrukce stěny srubu je založena na kladení dřeva...

Stadium

Ve fytocenologii floristicky odlišitelný úsek v sukcesní řadě společenstev...

Stadium světlostní

Počáteční stadium sukcesního vývoje rostlinného společenstva. Označuje se tak stadium...

Stavebně truhlářská výroba

Zahrnuje výrobu oken, dveří, schodišť, obkladů, dřevěných podlah apod.

Stepní klima

Vyznačuje se horkými léty a chladnými zimami. Celoročně...

Stresové faktory

Souhrn všech vlivů, které vyvolávají u dřevin různé obranné reakce...

Stromořadí

Jsou to řadové výsadby stromů. Někdy se pojmově...

Stupnice

Horní nášlapná plocha schodu.

Suk

Suk je místo v kulatině, ve kterém...

Sukcese

Posloupnost, střídání společenstev. Kvalitativní, kvantitativní i prostorové změny společenstva na určitém...

Sukulent

Rostlina s dužnatými listy a stonky, které slouží jako zásobárna vody....

sušení dřeva

Sušení dřeva je charakterizováno jako cílené snižování jeho...

Svalovitost

Svalovitost je nepravidelnost struktury dřeva projevující se zvlněným...

Svatá země

Dnešní Izrael, Palestina, krajina kolem Jeruzaléma na východním pobřeží Středozemního...

Svázaná energie

Svázaná (primární) energie udává celkovou spotřebu přírodních zdrojů energie během...

SVOL

Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů.  Je významným představitelem nestátních...

Šedá voda

Šedá voda je komunální voda bez fekálií a...

Škrabák

Ruční nástroj používaný k odkorňování pokácených, odvětvených stromů. Tvoří ho nůž...

Štěpka

Zbytkový dřevní materiál po lesní těžbě či pilařském zpracování.

Používáme technologie, jako jsou soubory cookie, abychom mohli přizpůsobovat obsah a reklamy, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat provoz na webu. Informace o vašem používání webu také sdílíme s našimi důvěryhodnými partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýz.
Souhlasím Více informací