Slovník

Všechno, co hledáte, najdete na MeziStromy.cz

Vzdělávací portál o lese, dřevě, přírodě. Informace z důvěryhodných zdrojů, kterým můžete věřit.

Všechna slova začínající na P

Paleobotanika

Obor botaniky, zkoumající výskyt a rozšíření rostlin v předchozích geologických...

Palivové dřevo

Sortiment dřeva nejnižší jakosti, který nelze využít jinak než...

Památný strom

Je to mimořádně významný strom, jejich skupiny nebo...

Panonská (oblast)

Oblast teplomilné květeny, zasahující do České republiky od jihu a...

Parazit

Organizmus, který napadá jiné organizmy (hostitele) a žije trvale či...

Parazitoid

Hmyzí cizopasník, který na konci svého vývoje svého...

Pařezina (hospodářský tvar lesa)

Viz les nízkokmenný, nízký, výmladkový.

Pasivní standard

Typ úsporné stavby domu, kde měrná potřeba tepla je...

Patogen

Biologický faktor (organismus), který může zapříčinit onemocnění hostitele.

Pedologie lesnická

Vědní obor zabývající se genezí a vývojem lesních půd a...

PEFC

Certifikace lesů systémem PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) je...

Pelety

Několik centimetrů dlouhé válečky, slisovaný dřevní pilařský odpad.

Permafrost

Dlouhodobě zmrzlá půda.

Pesticid

Přípravek a prostředek, který je určený k tlumení a hubení...

Pevnost dřeva

Míra největšího napětí, kterou materiál snese, a přitom se...

Pigmentované nátěrové hmoty

Zcela zakrývají vzhled podkladu.

Pila

Dřevorubecké pily rozlišujeme podle tvaru, způsobu napínání pilového listu a...

Pilařská výroba

Prvotní zpracování dřeva, kdy se zpracovává surové dřevo na řezivo...

Pionýrský brouk

Brouk, který nalétává na stromy jako první; po...

Plantáž

Plocha určená pro pěstování vánočních stromků.

Plastifikace

Složitý fyzikálně-chemický proces, při kterém se zvyšuje tvárnost dřeva pro...

Plíseň

Plíseň je mycelium a spory plísňových hub. Rostou ne vlhkém...

Podrost

V pěstebním smyslu přízemní dřevinné patro – stromové nebo keřové,...

Podrostní způsob hospodaření

Forma pasečného hospodářského způsobu, při které se obnova lesa...

Podúroveň porostu

Spodní vrstva lesního porostu, ve které jsou převážně nekvalitní...

Podzol

Označení pro nejvýznamnější typ půdy lesů mírného a chladného pásma....

Pohlavní feromon

Druh feromonu, který zpravidla vylučuje neoplodněná samička k přilákání...

Polaření

Dočasné využití lesní půdy k pěstování zemědělských kultur. Polaření je...

Polokruhovitě pórovité dřeviny

Listnaté dřeviny s méně výraznou hranicí mezi jarním...

Polygamní

Druh, kdy jeden samec oplodňuje zpravidla více samic.

Polygenetická hlína

Zemina v počátečním (iniciálním) stadiu svého vývoje.

Polyuretan

Chemická polymerní látka, na jejíž bázi se vyrábí lepidla a...

Populační hustota

Charakterizuje průměrnou míru osídlenosti organizmy.

Postřik

Způsob aplikace přípravku na ochranu rostlin ve vodě, používaný k ochraně...

Povrchová úprava

Úprava povrchu dřeva za účelem jeho ochrany před vnějšími vlivy...

Požární odolnost staveb

Doba, po kterou musí konstrukce plnit především nosnou...

Požární výška

Požární výška objektu je definována jako výška od...

Požerek

Stopa žíru hmyzu nebo jiných bezobratlých na rostlinných...

Požerky

Stopy po činnosti organismů. Ve dřevě jsou to...

Prales

V podstatě neovlivněný les, kde druhová skladba a prostorová struktura odpovídají...

Predátor

Živočich (včetně hmyzu) živící se masitou potravou převážně...

Prevence

V ochraně lesa postupy a úkony, které mají...

Primární energetické zdroje

Mezi primární zdroje energie se řadí neobnovitelné i obnovitelné zdroje...

Primární energie

Energie udávající celkovou spotřebu přírodních zdrojů energie během životního cyklu...

Primární škůdce

Škůdce napadající i zdravé stromy (většinou jde o listožravé nebo...

Prizma

Středová část řeziva.

Probírka

Výchovný zásah v lesním porostu v období jeho vyspívání, tj....

Prořezávka

Výchovný zásah ve stadiu mlazin a někdy i tyčkovin, jehož...

Prosmol

Prosmol je pryskyřicí vyplněné poranění stromu, a je...

Prostřihávka

Výchovný zásah v nejmladších porostech, vzniklý přirozenou obnovou.

Průřezová témata

RVP stanovuje tzv. průřezová témata, která plní zejména výchovnou a...

Předrůstavost

Předrůstavost - jev, při kterém stromy rostoucí ve vzájemně blízkém...

Předrůstavý jedinec

Nekvalitní nadúrovňový strom, který svou korunou utlačuje okolní stromy.

Překližka

Deska vyrobená ze tří a více vrstev křížem...

Přípravek na ochranu rostlin

Jedna ze dvou skupin pesticidů, která je stanovena...

Přírodní lesní oblast

Nejvyšší jednotka přírodního členění lesního prostředí. Území ČR je rozčleněno...

Přírodní zdroje

(1) Přírodní zdroje jsou ty části živé nebo neživé přírody, které...

Přirozená obnova lesa

Způsob vytváření nové generace lesa autoreprodukcí mateřského porostu semeny....

přirozená trvanlivost dřeva

Schopnost jednotlivých dřevin, které nebyly ošetřeny chemickou ochranou,...

přirozené ochranné látky

Konzervační látky uložené ve struktuře dřeva, které je...

Přirozené sušení

Proces sušení čerstvého dřeva, vystaveného podmínkám atmosférického vzduchu...

Přirozené vady dřeva

Přirozené vady dřeva nebo také růstové vady jsou...

Přirozené zmlazení

Nejmladší vývojová fáze přirozeně obnovovaného porostu.

Přirozený les

Les, který má přírodní druhovou skladbu, jeho věková a prostorová...

Pseudoglej

Pseudoglej nebo též pseudoglejová půda je...

Půdní kategorie

Kategorie členěné podle typů hlavního půdotvorného procesu. Jedná se o...

Pyl

Pyl je soubor drobných samčích pohlavních buněk semenných rostlin. Samotná...

Používáme technologie, jako jsou soubory cookie, abychom mohli přizpůsobovat obsah a reklamy, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat provoz na webu. Informace o vašem používání webu také sdílíme s našimi důvěryhodnými partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýz.
Souhlasím Více informací