Slovník

Všechno, co hledáte, najdete na MeziStromy.cz

Vzdělávací portál o lese, dřevě, přírodě. Informace z důvěryhodných zdrojů, kterým můžete věřit.

Všechna slova začínající na K

Kácení stromů

Je to proces, u kterého je nevratně oddělen kmen stromu...

Kalamita

Ve slovníku cizích slov je definována jako pohroma,...

Kambiální buňky

Kambiální buňky jsou dělivým pletivem vrstvy stromu nazývané...

Kambizem

Náš nejrozšířenější půdní typ (vyskytuje se na 45 % zemědělského...

Karpatská oblast

Karpatská oblast (západokarpatská – Carpaticum occidentale) zasahuje do českých krajů...

Karton

Silnější papír o plošné hmotnosti 150–250 g/m...

Klest

Klest nebo lidově klestí je dle ČSN 48 0000 „Názvosloví...

Klima

Podnebí, které se výrazně projevuje ve všech fázích vývoje půd...

Klimatický klimax

 Ustálené společenstvo, které se vyvinulo v určitém klimatu jako výsledek...

Klimatop

Soubor klimatických ekologických podmínek ve vzdušném prostoru krajinných ekosystémů.

Klimatyp

Skupina dědičných ekologických forem dřevin, přizpůsobená klimatickým poměrům určité oblasti.

Klimax

Nejvyspělejší, závěrečné, stabilní rostlinné společenstvo, které se vyvinulo bez vlivu...

Klížení

Pracovní postup, při kterém bylo dosahováno pomocí klihu toho, že...

Kmenovina

Poslední růstová fáze lesa, kdy porost dozrává, plně plodí,...

Kmenovina nepravá

Porost vzniklý vegetativním způsobem (z výmladků), který se svým vzrůstem...

Komensalismus

Vztah mezi dvěma organismy (druhy), kdy jeden organismus...

Konstrukční ochrana dřeva

Souhrn veškerých opatření, která se provádějí za účelem preventivní ochrany...

Kontejner

Umělohmotná nádoba různých velikostí určená pro pěstování dřevin.

Konzistence (půdy)

Odpor půdy (zeminy) proti mechanickým vlivům, jak např. tlaku, pronikání...

Kořenové náběhy

Kořenové náběhy jsou žebrovité útvary vystupující nad půdu...

Krajina

Část území, tak jak je vnímána obyvatelstvem, jejíž charakter je...

Krajinná scéna

Vnímáme ji jako pohled do krajiny při pozorování z různých...

Krajinný ráz

Ráz krajiny je významnou hodnotou dochovalého přírodního a kulturního...

Kročejová neprůzvučnost

Kročejová neprůzvučnost vyjadřuje schopnost stavebních prvků nebo částí...

Kruhovitě pórovité dřeviny

Listnaté dřeviny s výrazným jarním dřevem a cévami...

Křemenitost

Křemenitost nebo také reakční dřevo  je místní změna...

Křídlo

Křídlo okna je pohyblivý rám se skleněnou či...

Křivost

Křivost kmene je jednosměrné nebo vícesměrné odchýlení osy...

Křovinořez

Je motomanuální stroj, který je možné využít v různých odvětvích, jako...

Kukelní komůrka

Místo, kde dochází ke kuklení larvy.

Kulatina

Kmenová část jehličnatých a listnatých stromů, která se dále rozřezává...

Kultura

Nejmladší stádium uměle obnoveného lesního porostu.

Kůrovec

Lidové označení pro brouky z čeledi nosatcovitých, podčeledi kůrovcovitých, sekundární...

Květena

Rostlinstvo (flóra), je soubor rostlinných druhů určitého území. 

Květináčový efekt

Je špatné nebo žádné prorůstání kořenů mimo výsadbovou jámu. Což...

KVH hranoly

Jedná se o masivní konstrukční dřevo, délkově nadpojované zubovým spojem...

Používáme technologie, jako jsou soubory cookie, abychom mohli přizpůsobovat obsah a reklamy, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat provoz na webu. Informace o vašem používání webu také sdílíme s našimi důvěryhodnými partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýz.
Souhlasím Více informací