Lesní hospodářství | MeziStromy.cz

Lesní hospodářství

Lesní hospodářství (lesnictví) je obor lidské činnosti, který se zabývá správným a trvale udržitelným hospodaření v lesích, tedy především udržením vhodné věkové a druhové skladby lesa a produkcí dříví jako důležité obnovitelné suroviny. Lesní hospodářství zajišťuje, abychom měli zdravé a udržované lesy.

Obnovou lesního porostu, udržuje příznivou druhovou a věkovou skladbu lesů a sleduje zdravotní stav lesů. Součástí obnovy lesa je kromě výsadby nových stromů (tzv. umělá obnova) i těžba, která se dělí na plánovanou a nahodilou. Zatímco plánovaná těžba má na lesní porost (pokud je šetrně prováděna) příznivý vliv (např. prořezávání mladých porostů, kácení starých stromů, aby mladší měly více prostoru atd.), nahodilá těžba jen řeší určitou kalamitní situaci (tzv. polomy) a představuje nežádoucí zásah do lesa. Nahodilé těžby nastávají v důsledku klimatických vlivů (např. orkán Kiril na Šumavě), imisní zátěži (lesy trpící kyselými dešti), kvůli poškození porostu lesními škůdci (kůrovec na Šumavě), případně i kombinací všech těchto vlivů.

Lesní hospodářství také rozvíjí mimoprodukční funkce lesa, jakými jsou regulace odtoku vody z povodí, které mohou zmírnit průběh povodní, dále zachování biodiverzity a také funkci rekreační, neboť les má specifické mikroklima příznivě působící na lidské zdraví.

Používáme technologie, jako jsou soubory cookie, abychom mohli přizpůsobovat obsah a reklamy, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat provoz na webu. Informace o vašem používání webu také sdílíme s našimi důvěryhodnými partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýz.
Souhlasím Více informací