Miloš Lešikar – odborný garant pro oblast Papír a celulóza

Je nám ctí, že Miloš Lešikar přijal spolupráci na projektu on-line vzdělávací encyklopedie Mezi stromy a stal se garantem pro téma PAPÍR A CELULÓZA.

Tato tematika je mu velmi blízká. V rámci svého profesního působení získal množství zkušeností, díky nimž se stal vynikajícím odborníkem na tuto oblast. Působil jako technolog, konstruktér obalů, manažer, ředitel. Přednáší pro veřejnost na téma Papír a celulóza. Je šéfredaktorem odborného časopisu Papír a celulóza a vydává také další publikace. Z jeho profesní dráhy jmenujme např. působení ve společnostech:

  • Asociace českého papírenského průmyslu,
  • Generální ředitelství papíru a celulózy v Praze,
  • Pražské papírny,
  • Východočeské papírny,
  • Časopis Papír a celulóza.

Jako autor článků má dlouholeté zkušenosti s redakční činností, a to jak v rámci oboru papírenství, tak i v jiných oborech. Kromě dlouhodbého působení v časopise Papír a celulóza, pracoval v minulosti jako redaktor hudebního časopisu Tón nebo ředitel nakladatelství a vydavatelství ENA.

Ze široké škály jeho dalších činností vybíráme další aktivity v rámci oboru papír a celulóza či redakční činnosti, kterým se v současnosti věnuje:

  • Člen předsednictva Společnosti průmyslu papíru a celulózy (SPPC) při ČSVTS
  • Člen předsednictva Společnosti tisku při ČSVTS
  • Člen výboru odborné skupiny CFTA (flexotisková asociace)
  • Člen Syndikátu novinářů ČR (publikační činnost v cca 30 periodikách, ČRo a TV)