Doc. Ing. Petr Zahradník CSc. – odborný garant pro oblast Ochrana lesa

Jsme opravdu potěšeni, že vynikající odborník, jakým Petr Zahradník bezesporu je, přijal spolupráci v rámci projektu vzdělávací on-line encyklopedie Mezi stromy jako garant pro oblast OCHRANA LESA.

Dlouhodobě se věnuje ochraně lesa, především pak podkornímu hmyzu, kde patří k uznávaných evropským specialistům na tuto problematiku.

V současné době je jednou z nosných osobností projektu Kůrovcové info.

V rámci entomologie je uznávaným světovým odborníkem v taxonomii čeledi červotočovitých (Anobiidae), kde je autorem přibližně 150 popisů nových taxonů.

Jeho vědecké zkušenosti jsou velmi rozsáhlé:

  • Koordinátor, řešitel nebo spoluřešitel 13 výzkumných projektů, včetně zahraničních.
  • Je autorem více než 300 vědeckých a odborných publikací, včetně monografií a příspěvků ve sbornících z národních i mezinárodních konferencí) z oblasti ochrany lesa a entomologie – taxonomie červotočů. 
  • Člen řady vědeckých rad, poradních orgánů, profesních organizací a redakčních rad.

Dlouhodobě působí ve Výzkumném ústavu lesního hospodářství a myslivosti. Má zkušenosti na pozicích:

  • Vedoucí útvaru ochrany lesa
  • Vedoucí Lesní ochranné služby
  • Vedoucí, resp. zástupce vedoucího Laboratoře testování biologické účinnosti přípravků na ochranu rostlin v LH (nyní GEP pracoviště)
  • V letech 1998–2012 ředitel ústavu