Ochrana proti lesním požárům

V dávných dobách byl koloběh života lesa spojen s požáry. Dodnes v některých málo osídlených oblastech existují formy přírodního lesa, u kterých by bez požáru nemohla proběhnout obnova lesních porostů. Některé stromy k tomu, aby otevřely své šišky a uvolnily z nich semínka, potřebují vysoké teploty při požáru (jedná se například o borovici pokroucenou). Semena borovice pokroucené mají navíc požárem připravenou půdu ke klíčení a odstraněnou konkurenci ostatních rostlin a stromů.

Léto je dobou, kdy nejčastěji dochází k požárům lesa. Je to dáno kombinací dlouhodobého suchého a teplého počasí. V lese se v tomto období vyskytují suché rostlinné zbytky, zejména trávy a těžební zbytky a větve.

Většina lesních požárů je způsobena návštěvníky lesa, zejména v turisticky atraktivních lokalitách. Hlavní příčinou je neopatrné zacházení s otevřeným ohněm v lese (přestože je manipulace s otevřeným ohněm v lese lesním zákonem zakázána) a jeho nedbalé uhašení při odchodu. Část lesních požárů může zapříčinit také příroda – blesk. Lesní požáry jsou nebezpečné svojí rychlostí a způsobem šíření  (korunami stromů nebo kořeny). I když se na povrchu, že je požár uhašen, může se požár díky propojenosti kořenové sítě objevit na nečekaném místě, a to až po určité době. Velké potíže způsobují požáry, které se odehrávají často v nepřístupných oblastech, kde je zásah hasičů velmi ztížený a hasiči na zvládnutí lesního požáru potřebují mnoho vody.

Prevencí proti vzniku lesních požárů je osvěta bezpečného chování v lese. Na besedách pro veřejnost se apeluje na to, aby lidé nerozdělávali ohně v lese (včetně pálení těžebních zbytků). V rizikovém období jsou požární hlídky.

Lesníci, kteří provádějí požární hlídky, kontrolují les z vyvýšených míst (například rozhleden) a pohybem v terénu v období se zvýšeným požárním rizikem. V případě zjištění požáru nahlašují požární hlídky požár hasičským jednotkám a pomáhají na místě s jeho zvládnutím. Kromě pozemních požárních hlídek se uskutečňují lety letecké hasičské služby (Letecká hasičská služba), které z výšky kontrolují les. Některé jsou schopny z letadel hasit zjištěné požáry.

Podle platného zákona O lesích č. 289/1995 Sb. 1) je v lesích zakázáno kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a odhazovat hořící nebo doutnající předměty. Rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně je zakázáno také do vzdálenosti 50 m od okraje lesa. Tyto zákazy se nevztahují na činnosti, které jsou prováděny při hospodaření v lese.

Zdroje

 

  1. 289/1995 Sb., ZÁKON ze dne 3. listopadu 1995 o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
  2. Tisková zpráva Ministerstva zemědělství České republiky ze dne 31. 3. 2017