Ochrana proti lesním požárům

Jaké jsou nejčastější příčiny vzniku požárů? Co mají na starosti požární hlídky? Existují dřeviny, kterým požár  prospívá? Odpovědi se dočtete v článku.


Příčinou lesního požáru může být přírodní jev, například blesk, ale ve většině případů se jedná o nedbalost návštěvníků lesa, zejména v turistických lokalitách. Nejčastěji jde o odhozený nedopalek cigarety nebo nerespektování zákazu zakládání ohňů v lese či následně jejich nedostatečné uhašení. Manipulace s otevřeným ohněm je ale v lese lesním zákonem zakázána! Lesní požáry jsou nebezpečné svojí rychlostí a způsobem šíření  (korunami stromů nebo kořeny). I když na povrchu je požár uhašen, může se kvůli propojenosti kořenové sítě objevit na nečekaném místě, a to až po určité době. Velké potíže způsobují požáry v nepřístupných oblastech, kde je zásah hasičů velmi ztížený.

Rizikovou dobou je léto. V tomto ročním období dochází k požárům lesa nejčastěji, protože v lese se vyskytují suché rostlinné zbytky, zejména trávy, těžební zbytky a větve.

Lesníci, kteří provádějí požární hlídky, kontrolují les z vyvýšených míst (například rozhleden) a v období se zvýšeným požárním rizikem chodí prozkoumávat terén. V případě zjištění požáru, nahlašují požární hlídky požár hasičským jednotkám a pomáhají na místě s jeho zvládnutím. Kromě pozemních požárních hlídek se uskutečňují lety letecké hasičské služby (Letecká hasičská služba), která z výšky kontroluje les. Některé hlídky jsou schopny hasit z letadel požáry.

Podle platného zákona O lesích je v lesích zakázáno kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a odhazovat hořící nebo doutnající předměty. Rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně je zakázáno také do vzdálenosti 50 metrů od okraje lesa. Tyto zákazy se nevztahují na činnosti, které jsou prováděny při hospodaření v lese.

V dávných dobách byl koloběh života lesa spojen s požáry. Dodnes v některých málo osídlených oblastech existují formy přírodního lesa, u kterých by bez požáru nemohly být porosty obnoveny. Některé stromy k tomu, aby otevřely své šišky a uvolnily z nich semínka, potřebují vysoké teploty při požáru (jedná se například o borovici pokroucenou). Semena borovice pokroucené mají navíc požárem připravenou půdu ke klíčení a odstraněnou konkurenci ostatních rostlin a stromů.

Zdroje

  1.  289/1995 Sb., ZÁKON ze dne 3. listopadu 1995 o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
  2. Tisková zpráva Ministerstva zemědělství České republiky ze dne 31. 3. 2017