Sušení dřeva – část 1/2

Dřevo má výborné vlastnosti, které se naplno projevují po správném vysušení. Provádí se sušením dřeva, kdy je důležité provést vše správně.

Ve vlhkém prostředí dřevo pohltí vodní páru a navlhavost trvá až do okamžiku, kdy nastane bod nasycení vláken. V tento okamžik již dřevo nemůže přijmout další vzdušnou vlhkost. Je tedy jasné, že jiná vlhkost bude na vnitřní straně a jiná v exteriérové části.

Při sušení se volí konečná vlhkost dřeva podle toho, kde bude použito. Při nevhodném využití dochází k nadměrnému sesychání nebo naopak bobtnání dřeva, což není dobré pro konstrukci. Navíc se povrchová úprava lépe nanáší na suché dřevo a je odolnější před poškození, které způsobují biologičtí škůdci. Má větší pevnost, lepší tepelně-izolační vlastnosti, menší objem a nižší hmotnost. To je výhodné pro přepravu a další využití. Suché dřevo je lepší pro lepení, povrchovou úpravu a obrábění. Vysušením se zlepšují fyzikální vlastnosti dřeva, technologické vlastnosti dřeva a mechanické vlastnosti dřeva. Pokud se vysušení provede dobře, zvyšuje se užitná hodnota.

Ke snižování vlhkosti se používá přirozené nebo umělé sušení.

Přirozené sušení

Pro přirozené sušení řeziva se využívá metoda uskladnění na volném prostranství podle speciálních pravidel zabraňujících poškození. Vysychání je zapříčiněno přirozeným způsobem, kdy se odpařuje přebytečná vlhkost. Aby vše řádně proběhlo, musí být dodrženy zásady pro uložení jednotlivých kusů, což znamená dobře nastavenou hráň řeziva. Pokud by bylo řezivo blízko u sebe, docházelo by k trhlinám, plísním, hnilobám a podobně.

Rychlost sušení ovlivňuje teplota, vlhkost a rychlost proudění vzduchu, velikost, počáteční vlhkost a dřevina, ze které dřevo pochází. Výhodou přirozeného sušení spočívá hlavně v šetrnosti k životnímu prostředí a nízkým nákladům na energii. Vyžaduje však větší prostory, odpovídající počasí a omezené možnosti kontroly faktorů ovlivňujících proces.

Kvalita je při správném postupu srovnatelná s uměle vysušeným dřevem a konečná vlhkost může být pouhých 20 %. Takto připravené vzduchosuché řezivo se hodí pro použití na vnější části stavby, protože do interiéru je nutné vlhkost ještě o něco snížit pomocí umělého sušení.