Dřevozpracující průmysl v ČR

Dřevozpracující průmysl v ČR

Jedním ze znaků vyspělé ekonomiky je udržitelný způsob využívání a zhodnocování domácích surovin. V ČR mezi takové patří právě dřevo, které je dnes odborníky pokládáno za jednu z nejperspektivnějších surovin; šetrným z environmentálního hlediska a kreativním materiálem budoucnosti. Ve vyspělých zemích se čím dál více podporuje využívání dřeva – materiálu s obnovitelným zdrojem suroviny, protože neohrožuje životní prostředí tak jako doposud běžně využívané materiály s neobnovitelným zdrojem. Zájem o dřevo se zvyšuje po celém světě.

Zásoby dřeva v našich lesích rok od roku stoupají. V českých lesích přiroste za rok asi 18 milionů krychlových metrů dřeva, vytěží se asi jen 14 až 15 milionů. Také plocha porostlá lesem v České republice přibývá. V roce 2015 se plocha lesních pozemků meziročně zvýšila o 2016 hektarů, celkem tedy nyní máme 2,66 milionů hektarů českých lesů. Lesnatost je podíl lesních pozemků na celkové rozloze země. V ČR dosahuje již 34 %, což je stále mírně pod průměrem zemí Evropské unie, který činí 37,6 %. Nejvyšší lesnatost v Evropě mají severské státy - Finsko (73 %) a Švédsko (69 %). Naopak s nejmenším procentem lesů se setkáme ve Velké Británii (12 %), Nizozemsku (11%) a Irsku (11 %).

Dříve, v období po druhé světové válce, bylo dřevo zařazeno mezi strategické suroviny, s kterými bylo nutno při tuzemském užití šetřit. Proto došlo k významnému poklesu ve využívání dřeva v národním hospodářství Československa, posléze i České republiky. Výsledkem je, že se nyní ČR pohybuje v této oblasti až na jednom z posledních míst v Evropě. Bezpochyby má ale dřevozpracující průmysl v ČR dlouholetou tradici.

Výrobky ze dřeva se uplatňují především v těchto oblastech:

 • stavebnictví
 • zemědělství
 • automobilový průmysl a doprava
 • nábytkářství
 • výroba papíru
 • výroba hudebních nástrojů
 • výroba hraček
 • výroba sportovních potřeb

Dlouhodobou snahou je, aby se v horizontu jednoho desetiletí zdvojnásobila roční spotřeba dřeva na jednoho obyvatele v ČR z nynějších 0,23 m3 na 0,46 m3. Pro představu,  například v Rakousku za posledních 15 let vzrostla spotřeba dřeva na jednoho obyvatele z 0,30 m3 na 0,62 m3.

Domácí dřevozpracující průmysl je na vzestupu. Důvodem je zejména růst objemu výroby a také produkce kvalitnějších a dražších výrobků, například v sortimentu stavebně truhlářském.

Výroba ve dřevozpracujícím průmyslu se dělí do několika skupin:

V současné době dřevozpracující průmysl v ČR zaměstnává více než 207 000 pracovníků, což činí 16 % podílu na zaměstnanosti celého zpracovatelského průmyslu. Lesní hospodářství zaměstnává kolem 24 000 lidí.

Po roce 1990 vzrostly dřevozpracující kapacity, došlo k nástupu řady malých pil a dalších výroben, vzrostla poptávka po dřevě. Aktuálně jsou však výrobní kapacity využívány z 65 %, a to kvůli nedostatku vstupního materiálu a kvalitní kulatiny (kulatina). Kvalitní nezpracované dřevo je často vyváženo do zahraničí, z čehož plynevelký potenciál pro rozvoj českých dřevozpracujících podniků.

 

Velmi zajímavou oblastí dřevozpracujícího průmyslu je výroba vlákniny, papíru, lepenek, polygrafických výrobků, ale i některé výrobky s přísadou plastů a kartonáž. Papírenský průmysl je v ČR velmi vyspělý, například nebělená buničina z ČR se řadí mezi jednu z předních produkcí v rámci Evropy.

 

Zaměření dřevozpracujícího průmyslu v ČR je široké. Od výroby řeziva, přes nábytek, až po výrobu papíru a buničiny. Nabízí tisíce pracovních míst a z ekonomického hlediska je pro stát významnou složkou hospodářství. V České republice přibývá lesů i zásob dřeva v nich, proto naše lesy nabízí do budoucna širší využití dřeva. Snahou nejen v naší zemi je udržitelně zvyšovat spotřebu dřeva.

 

Zdroje

 

 1. Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky. Report on the state of forests and forestry in the Czech Republic. Praha, Ministerstvo zemědělství v nakl. Lesnická práce, 1995.
 2. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem [online]. Brandýs nad Labem. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, 2016 [cit. 2016-12-08]. Dostupné z: http://www.uhul.cz/rychle-informace/85-lesnatost-cr-je-33-8
 3. Lesy České republiky, s. p [online]. Hradec Králové: Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, 2016 [cit. 2016-12-08]. Dostupné z: http://www.lesycr.cz/drevo/Stranky/default.aspx