Dřevozpracující průmysl v ČR

Jedním ze znaků vyspělé ekonomiky je udržitelný způsob, jakým se využívají a zhodnocují domácí suroviny. V Česku mezi ně patří například dřevo, které dnes odborníci pokládají za jednu z nejperspektivnějších surovin. Podle nich je šetrné k životnímu prostředí (environmentální) a zároveň je kreativním materiálem budoucnosti. Ve vyspělých zemích je využívání dřeva stále více podporováno jakožo využívání obnovitelného (obnovitelný) zdroje suroviny, protože neohrožuje životní prostředí tak, jako doposud běžně využívané materiály s neobnovitelným zdrojem.

Zásoby dřeva v lesích v ČR rok od roku stoupají. Za rok v nich přibude asi 18 milionů metrů krychlových dřeva, přičemž se vytěží asi 14 až 15 milionů. Zvětšuje se také plocha porostlá lesem. V roce 2015 se plocha lesních pozemků meziročně zvýšila o 2016 hektarů na 2,66 milionu hektarů. Podíl pozemků na celkové rozloze země se nazývá lesnatost. V Česku dosahuje asi třetinu, což je mírně pod průměrem Evropské unie, kde dosahuje 37,6 procenta. Nejvyšší lesnatost v Evropě mají severské státy, ve Finsku téměř tři čtvrtiny. Naopak v Irsku a Nizozemsku je to zhruba desetina.

Po druhé světové válce bylo dřevo zařazeno mezi strategické suroviny, se kterými je nutno šetřit. Proto jeho využívání v ekonomice významně pokleslo. To pokračovalo i v samostatné České republice. Česko se kvůli tomu pohybuje v ekonomickém využití dřeva na jednom z posledních míst Evropy.

Dřevozpracující průmysl v ČR má ovšem dlouholetou tradici. Výrobky ze dřeva se uplatňují především ve stavebnictví, zemědělství, automobilovém průmyslu a dopravě, nábytkářství, výrobě papíru, hudebních nástrojů, hraček nebo sportovních potřeb.

Dlouhodobou snahou je, aby se za deset let roční spotřeba na obyvatele v Česku zdvojnásobila. V Rakousku je nyní v porovnání s ČR asi 2,5krát vyšší. Domácí dřevozpracující průmysl už je ovšem na vzestupu. Roste zejména objem výroby kvalitnějších a dražších výrobků, například ve stavebně truhlářském odvětví.

Výroba ve dřevozpracujícím průmyslu se dělí do několika skupin: pilařská výroba a impregnace dřeva, stavebně truhlářská výroba a tesařská výroba, výroba dýh (dýha) a desek na bázi dřeva (materiály na bázi dřeva) a výroba dřevěných obalů.

V současné době dřevozpracující průmysl v ČR zaměstnává více než 207.000 pracovníků, což je 16 procent zaměstnanosti celého zpracovatelského průmyslu. Lesní hospodářství zaměstnává zhruba 24.000 lidí.  

Po roce 1990 v ČR vzrostly dřevozpracující kapacity, především zásluhou malých pil a dalších výroben. Zvýšila se také poptávka po dřevě. Výrobní kapacity jsou však využívány jen ze dvou třetin. Důvodem je nedostatek kvalitní kulatiny (kulatina). Kvalitní nezpracované dřevo je navíc často vyváženo do zahraničí.

Perspektivní oblastí dřevozpracujícího průmyslu je výroba vlákniny, papíru, lepenek, polygrafických výrobků, ale také některé výrobky s přísadou plastů. Papírenský průmysl v ČR je velmi vyspělý. Například nebělená buničina se řadí mezi jednu z nejkvalitnějších v Evropě.

 

 

Zdroje

 

  1. Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky. Report on the state of forests and forestry in the Czech Republic. Praha, Ministerstvo zemědělství v nakl. Lesnická práce, 1995.
  2. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem [online]. Brandýs nad Labem. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, 2016 [cit. 2016-12-08]. Dostupné z: http://www.uhul.cz/rychle-informace/85-lesnatost-cr-je-33-8
  3. Lesy České republiky, s. p [online]. Hradec Králové: Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, 2016 [cit. 2016-12-08]. Dostupné z: http://www.lesycr.cz/drevo/Stranky/default.aspx