Jak zpracovat dřevo k různým účelům

Zpracování dřeva

Proces zpracování dřeva začíná již v lese, kde vyrůstají stromy od semenáčků a v dospělosti jsou těžbou z lesa odváženy na pilu, kde dochází k dalšímu zpracování. Hospodářský les roste desítky let. Po této době přichází čas na obnovu starých stromů, které nahradí nové, mladé stromky. O celý proces se starají lesníci, kteří zajišťují stabilitu našich lesů a tím i dřeva, díky čemuž se řadí mezi obnovitelný zdroj suroviny.

Strom od počátku až do jeho zpracování

Semeno, které spadne ze stromu – při vhodných podmínkách dochází ke vzklíčení – vyroste semenáček, který má již kořen, stonek, list – mladý strom – více stromků tvoří les – obhospodařován lesníkem – pokácen –vytěžen – zpracován na řezivo, deskové velkoplošné materiály či papír.

Výroba řeziva – způsoby

Řezivo se vyrábí z kulatiny různými způsoby za pomoci specializovaných strojů. Nejrychlejším a z hlediska množství odpadu nejhospodárnějším způsobem úpravy je podélné rovnoběžné rozřezání kulatiny na rámové nebo pásové pile na pilnicích. Mezi základní druhy tohoto pořezu kulatiny patří:

  • Pořez na ostro – kulatina projde pouze jednou rámovou pilou. Vzniká neomítané řezivo různých šířek. Tímto způsobem se upravuje kulatina ve většině závodů dřevařské velkovýroby a výsledkem je velké množství řeziva s tangenciální kresbou, kdy řezy směřují napříč letokruhy a na ploše každé takto vyrobené desky se objevují charakteristické sbíhavé útvary – fládry.
  • Pořez prizmováním – výřez prochází pilou dvakrát. Během prvního průchodu se vyrobí tzv. prizma (středová část) a na krajích se odřeže několik desek. Prizma se potom otočí o 90° a při druhém průchodu pilou se z prizmy nařeže již omítané boční řezivo.

Dalšími možnostmi výroby řeziva jsou

  • radiálně řezané řezivo, při kterém řezy vedou kolmo k letokruhům, takže svým směrem protínají střed kulatiny. Tato metoda se vyznačuje velkou spotřebou materiálu a je náročnější na čas, neboť je třeba pravidelně měnit polohu kmenového výřezu na pilařském stole. Skutečně radiálně řezané řezivo, zhotovené ve směru kolmém k letokruhům, se vyrábí jen z takového dřeva, které je svou kvalitou či dekorativní hodnotou dobře prodejné za vyšší cenu.
  • segmentový pořez, který předpokládá vodorovný řez kulatinou a následný pořez na ostro ve svislém směru. Tímto způsobem se vyrábí desky s větším podílem radiální kresby. Ve srovnání s klasickým způsobem radiálního pořezu vznikne vysoce kvalitní materiál získaný při nižších nákladech. 

Výroba řeziva – postup

Přivezená kulatina se zpracovává na pilařském závodě a prochází řadou výrobních operací podle celkových požadavků. Nejdříve probíhá vykládka a měření kulatiny, potom její vykracování na výřezy. Jednotlivé výřezy se nejdříve měří, třídí, skladují a odkorňují, poté jsou upraveny vybraným typem pořezu (viz výše), čímž se zpracuje nejkvalitnější středové řezivo. Následuje zpracování bočního řeziva, jeho krácení a omítání. Poté se vyhodnocují vady a řezivo se podle polohy vad zakracuje na určenou délku.

Dále dochází k rozměrovému (délkovému a šířkovému) třídění a ukládání řeziva do hrání s proložkami. Měří se vlhkost a řezivo se suší (přirozeným nebo umělým způsobem). Po vysušení na určitou vlhkost dřeva probíhá rozebrání hrání a měření řeziva s určováním jakostních tříd. Poslední operací je skládání řeziva do balíků a jejich expedice.

Uvádíme zde pouze výčet vybraných kroků při základním zpracování dřeva, na jehož konci máme k dispozici produkty jako prkna, fošny, trámy, hranoly, hranolky, latě, lišty a další. Z těchto se následně vyrábí další výrobky pro stavebnictví, nábytkářství a další obory.

Vynikající fyzikální vlastnosti dřeva a mechanické vlastnosti dřeva umožňují zařadit tento materiál pro všestranné využití. Volbou různých typů pořezů a odlišných způsobů zpracování můžeme ovlivnit jeho vlastnosti a vzhled. Prvotní zpracování má velký vliv na kvalitu následných procesů výroby, proto je základní zpracování dřeva důležitým krokem ve výrobě finálních produktů.

Zdroje

  1. Praktická kniha o dřevě: [materiály, nástroje, výroba nábytku, umělecké truhlářství. 4. vyd. Přeložil Lumír MIKULKA. Čestlice: Rebo, 2010. ISBN 978-80-255-0445-1.
  2. GIBBS, Nick. Dřevo: obrazový přehled více než 100 druhů dřev včetně jejich využití. V Praze: Slovart, 2005. ISBN 80-7209-720-2.
  3. BRIDGEWATER, Alan, Gill BRIDGEWATER a Phillip GARDNER. Práce se dřevem: kompletní průvodce materiály, nářadím a technikami ; 65 dokonalých výrobků krok za krokem. Praha: Reader's Digest Výběr, 2011. ISBN 978-80-7406-117-2.