Dřevěný nábytek

Dřevěný nábytek

Téměř ve všech historických epochách bylo dřeva využíváno jako hlavního materiálu pro výrobu nábytku. Svoji důležitost v tomto oboru si udrželo až dodnes díky svým skvělým vlastnostem a přírodnímu a obnovitelnému původu.

Nábytek významným způsobem ovlivňuje vzhled interiéru. Má velký vliv na kvalitu odpočinku, psychickou pohodu, vitalitu a pracovní výkonnost člověka.

Dřevo vnáší do interiéru příjemný pocit útulnosti a opravdového domova. Dřevěný nábytek vypadá dobře i v kombinaci s ostatními materiály, jako je sklo, kámen, ocel, a jiné a dokáže vytvořit prostředí vhodné pro odpočinek i práci. I proto se  dnešní době používání přírodních materiálů v řadí mezi světové trendy bytového designu.

Nábytek vytváří nejen emotivní prostředí domova, ale i biogenní stav prostředí, které určuje zdravotní kondici člověka. Například částice degradovaných pěn čalounění a těkavé látky (VOC), uvolňované z levného nábytku nebo bytových doplňků likvidují ve vnitřním prostředí volné ionty, které oslabují vitalitu člověka a podporují vznik alergií.

Proto je v dnešní době kladen velký důraz na zdravotní nezávadnost výrobků. Dřevo je v tomto směru ideální volbou. Vytváří bezpečné a zdravé prostředí, ve kterém se lépe dýchá. Dalším významným sledovaným aspektem je energetická náročnost zpracování produktu. I v tom je velká výhoda dřeva. Má zcela obnovitelný zdroj s nízkou energetickou náročností na zpracování a se snadno recyklovatelným odpadem.

Jednou z vlastností dřeva je jeho navlhavost (hygroskopicita) – dřevo mění svou rovnovážnou vlhkost podle vlhkosti prostředí. Tento děj je doprovázen tvarovými změnami výrobku, proto je nutné dodržovat jisté zásady. Dřevěný nábytek do interiéru je vhodný do takového prostředí budov, kde relativní vlhkost vzduchu nepřesáhne dlouhodobě (maximálně jen několik po sobě následujících dní) 65 %. Optimální prostředí má vlhkost okolo 30 – 40 %, z toho vyplývá odpovídající rovnovážná vlhkost pro výrobky do interiéru 7 – 10 %. Nábytek pro exteriér a prostředí s obdobnými vlhkostními parametry musí být uzpůsoben vlhkosti 70 – 85 %, čemuž odpovídá rovnovážná vlhkost dřeva 15 – 19 %.

Zajímavostí je, že této vlastnosti dřeva lze využít u nábytkových spojů tak, aby nebylo zapotřebí použití lepidla či mechanických spojovacích prostředků. Například zatlučou-li se do sedáku židle vysušeného na běžných 7 – 10 % vlhkosti nohy ze dřeva, které jsou na koncích vysušeny extrémně (dříve se na to používalo žhavé uhlí), budou pevně držet i bez lepidla či klínku. Pokud takto vysušené dřevo umístíme do prostoru s rovnovážnou, optimální vlhkostí, začne tuto vlhkost přijímat. V důsledku tohoto mírně zvětší své rozměry a nohy tím pádem nemohou ze židle vypadnout. K takové vlhkosti v prostředí, kdy by se konce vrátily do původního stavu, nebo dokonce začaly své rozměry zmenšovat, už v interiéru za normálních podmínek nikdy nedojde.

Při výběru materiálu pro daný kus nábytku bychom měli brát v potaz mechanické vlastnosti dřeva a fyzikální vlastnosti dřeva, dále pak specifičnost vůně jednotlivých druhů dřeva. Z tohoto důvodu je pro nábytek a obklady  velmi oblíbenou dřevinou právě borovice. Pro ohýbaný, většinou sedací, nábytek pak buk, který má dobré předpoklady pro provádění plastifikace. Výběr materiálu je dále neodmyslitelně spjat s charakteristikami prostředí, ve kterém bude konečný výrobek umístěn (vzdušná vlhkost, teplota, atd.).

Stále diskutovanou otázkou je odolnost dřeva vůči vysoké vlhkosti prostředí. U nábytku do kuchyně či koupelny je vyžadována vyšší odolnost výrobků. Důležitá je odolnost vůči zvýšené teplotě, vlhkosti a chemikáliím, klade se důraz i na snadnou čistitelnost povrchu. Nábytek do těchto prostor proto většinou bývá vyroben z materiálů na bázi dřeva, jako je lamino, MDF deska lakovaná polyuretanovými laky, či odýhované různé aglomerované materiály. Využívá se však i rostlé dřevo. Pro lepení dílců je nutné použít lepidla se zvýšenou odolností vůči vodě (většinou na bázi polyuretanů) a je nutná odolná povrchová úprava.

Kvalitu výrobku určuje také kvalita jeho zpracování. Technologie výroby nábytku zahrnuje rozmanité procesy od zpracování dřeva po nanesení povrchové úpravy.

Při koupi nábytku ze dřeva máme na výběr z několika možností. Dnešní trh nám nabízí:

- solitérní nábytek - samostatný kus nábytku bez jakékoli návaznosti na ostatní použitý nábytek

- předmětové zařizovací sestavy - sestavy několika kusů nábytku, které lze zařadit do jednotného celku

- dílcové sestavy - samostatné dílce, které lze složit do několika variant nábytkových sestav

Interiér zařízený solitérním nábytkem může působit velice osobitě, avšak dosáhnout jednoty v tomto případě není tak jednoduché, jako je tomu u nábytkových sestav.

Dřevo je přírodním materiálem a tak díky správné údržbě může uživatel přispět k dlouhé životnosti výrobku. Uživatel by se měl vyvarovat špatnému umístění výrobku, jako například do těsné blízkosti tepelných zdrojů. To může vyvolat velké tvarové změny, které způsobí poškození povrchové úpravy a vznik prasklin. U většiny výrobků ze dřeva se doporučuje po prvních třech měsících užívání překontrolovat spoje a případně je dotáhnout. Důvodem je aklimatizace materiálu v daném prostředí, z čehož plynou i možné rozměrové změny.

Pro očištění dřevěných povrchů je vhodné používat pouze navlhčenou utěrku a nebo speciální přípravky doporučené výrobcem v závislosti na typu povrchové úpravy. V každém případě by se nakonec měl povrch výrobku otřít do sucha.

Nábytkářství zasahuje do široké škály oborů: umělecké tvorby, ruční výroby, obchodu, ekologie, medicíny, psychologie, sociologie, historie, architektury, umění a dalších souvisejících disciplín. Díky tomu je dřevo a dřevěný nábytek všude kolem nás. Obklopuje člověka po celý jeho život. Je součástí bytů, využíváme ho ve školách, v zaměstnání, v nemocnicích i při volnočasových aktivitách. Je tedy nutné, aby lidé dbali na kvalitu nábytku, jeho správnou údržbu a energetickou šetrnost. Ale hlavně aby hleděli na své zdraví při zařizování prostor, ve kterých budou trávit svůj čas.

Zdroje:

Vše o dřevě v interiéru a exteriéru. Bratislava: Jaga group, 2008. Home.

Informace o nábytku. In: NIS - Nábytkářský informační systém [online]. 2013 [cit. 2016-11-23]. Dostupné z: http://www.n-i-s.cz/cz/vse-o-nabytku/page/14/

PATŘIČNÝ, Martin. Velká kniha o dřevě. V Praze: Fortuna Libri, 2016. ISBN 978-80-7546-053-0.