Historie výroby papíru – Cesta papíru z Číny do Čech

Papír, tak jak ho známe dnes, vznikl v Číně v 1. stol. n. l. Čína byla tehdy velmi vyspělou zemí s vysokou kulturou, což vedlo pochopitelně  k vytvoření písma a k nutnosti mít vhodné psací látky. V literatuře1 se uvádí jako počátek papíru rok 105, kdy dvorní úředník Cchaj Lun oficiálně oznámil císaři, že byl vyroben první papír (životopis Cchaj Luna ovšem sepsali Še Ming a Šou Tien-pchu až 300 let po úředníkově smrti, který zřejmě nemusel být přímým vynálezcem). Je samozřejmé, že na objevení postupu výroby se pracovalo již nějakou dobu a přesný letopočet tedy není znám.

Surovinou na výrobu papíru mohly být v té době staré hadry, někde se píše o rybářských sítích, tedy vlastně o celulózových vláknech (celulózová vlákna), která svou povahou odpovídají technice zplstění za pomoci vody, což je pravděpodobnější, než někde uváděné použití vlákna bource. Rostlinná vlákna, která se zjemňovala tlučením a rozemlívala kameny, byla vybírána jako jemná kaše z kádě na velmi jemnou bambusovou rohož, upevněnou na rámu, jež propouštěla vodu (tedy jakousi původní naběrací formu). Voda odtekla a vláknitý list byl sejmut, lisován a sušen.2

Znalost výroby papíru se z Číny postupně rozšiřovala na východ (Korea a především Japonsko) a současně také na západ, a to karavanami, vezoucími hedvábí, přes pouště Gobi a Taklamakan až do Samarkandu a dále prostřednictvím Arabů do blízkého Orientu (Bagdád, Damašek), Palestiny a Egypta. Z Egypta se šířila znalost výroby papíru severní Afrikou přes Maroko až do jižního Španělska, které bylo pod nadvládou Arabů. Zde se pak papír vyráběl zřejmě již od 11. století.3

Další cestou, jak se umění výroby papíru dostalo do Evropy, bylo pomocí lodního spojení z Egypta, ale také ze Svaté země (Svatá země) v době křížových výprav do nynější Itálie, kde je tento materiál vyráběn dle nejstarších dokladů od 12. stol.4 V Evropě se bílé umění se zvyšováním rozvoje znalostí písma, písemných dokumentů a vzdělanosti (první univerzity) rychle ujalo a papírenské manufaktury se postupně budovaly ve všech zemích (královstvích) od jihu a západu na sever Evropy.

V Čechách je písemně doložena výroba papíru od roku 1499. Pravděpodobně však již existovala již  mnohem dříve. Bereme-li v úvahu tehdejší potřebu psací látky vyplývající ze vzniku univerzity v Praze a všeobecného rozkvětu království v době císaře Karla IV. 2

 

Zdroje

  1. D. HUNTER, D. Old Papermaking in China and Japan, Chillicote 1932.
  2. ZUMAN, F. Papír – historie řemesla a výrobní techniky, papír a celulóza. 1983
  3. Enciclopedia universa illustrada europeo-americana, díl XLI, str. 1092
  4. RENKER, A. Das Buch vom Papier, str. 39, Lipsko 1934.