Historie výroby papíru – Cesta papíru z Číny do Čech

Kdo je vlastně vynálezcem papíru? Jak se papír dostal do Evropy? Kdy se papír dostal do Čech? Odpovědi se dočtete v článku.


Papír, tak jak ho známe dnes, vznikl v prvním století v Číně. Ta byla tehdy velmi vyspělou kulturní zemí. Tato skutečnost vedla k potřebě a následně vytvoření písma. K tomu byla nutná vhodná psací látka. V literatuře se uvádí jako počátek papíru rok 105, kdy dvorní úředník Cchaj Lun oficiálně oznámil císaři, že byl vyroben první papír. Životopis Cchaj Luna byl ovšem sepsán až 300 let po jeho smrti. Není tak zcela jisté, že by byl přímým vynálezcem. Je samozřejmé, že na objevení postupu výroby se pracovalo již nějakou dobu a přesný letopočet není znám. Podobně jako jméno vynálezce.

Surovinou pro výrobu papíru mohly být v té době staré hadry, někde se píše o rybářských sítích, tedy vlastně o celulózových vláknech (celulózová vlákna). Ta svojí povahou odpovídají technice zplstění za pomoci vody, což je pravděpodobnější, než někde uváděné použití vlákna bource. Rostlinná vlákna, která se zjemňovala tlučením a rozemlívala kameny, byla vybírána jako jemná kaše z kádě na velmi jemnou bambusovou rohož, upevněnou na rámu, jež propouštěla vodu. Ta odtekla a vláknitý list byl sejmut, lisován a poté usušen.

Znalost výroby papíru se z Číny postupně rozšiřovala na východ, do Koreje a především do Japonska. Postupně také západním směrem prostřednictvím karavan. Ty vezly hedvábí přes pouště Gobi a Taklamakan až do Samarkandu. Arabové ho dále dopravili do blízkého Orientu (Bagdád, Damašek), Palestiny a Egypta. Z Egypta se šířila znalost výroby papíru severní Afrikou přes Maroko až do jižního Španělska, které bylo pod nadvládou Arabů. Zde se pak papír vyráběl zřejmě již od 11. století.

Umění výroby papíru se do Evropy dostalo  pomocí lodního spojení z Egypta a také ze Svaté země (Svatá země) v době křížových výprav do nynější Itálie. Tam byl vyráběn dle nejstarších dokladů od 12. století. V Evropě se bílé umění se zvyšováním rozvoje znalostí písma, písemných dokumentů a vzdělanosti (první univerzity) rychle ujalo. Papírenské manufaktury se postupně budovaly ve všech zemích od jihu a západu na sever Evropy.

V Čechách je výroba papíru písemně doložena od roku 1499. Pravděpodobně však existovala již  mnohem dříve. Historici vycházejí z toho, že papír byl potřebný pro fungování Univerzity Karlovy v Praze a v době všeobecného rozkvětu království za císaře Karla IV. Univerzita Karlova byla založena v roce 1348.

 

Zdroje

  1. D. HUNTER, D. Old Papermaking in China and Japan, Chillicote 1932.
  2. ZUMAN, F. Papír – historie řemesla a výrobní techniky, papír a celulóza. 1983
  3. Enciclopedia universa illustrada europeo-americana, díl XLI, str. 1092
  4. RENKER, A. Das Buch vom Papier, str. 39, Lipsko 1934.