Národní inventarizace lesů České republiky (NIL)

Který národ je v oblasti inventarizace lesů průkopníkem? Jaká byla zjištění prvních dvou inventarizací v ČR a kde je najdete? Kdy bude dokončena třetí národní inventarizace lesů České republiky?


Zjistit, kolik lesů máme v České republice, není jednoduchá záležitost. Nabízelo by se nahlédnout do katastru nemovitostí. Ale i údaje z katastru je třeba konfrontovat s realitou a zjistit, zda odpovídají skutečnosti. A právě za tímto účelem probíhá národní inventarizace lesů (NIL), celoplošné statistické šetření o skutečném stavu lesů a jejich vývoji.

Právě probíhající NIL je v pořadí již třetí celonárodní inventarizací. Základem této matematicko-statistické metody je opakované pozemní měření na inventarizačních plochách, které jsou vybrány pomocí předem stanoveného algoritmu. Přesnost výstupů NIL je vyjádřena formou intervalových odhadů.

První NIL na území ČR probíhala od roku 2001. Zdaleka se ale nejednalo o první výběrovou inventarizaci v historii. Průkopníky jsou v tomto směru seveřané. První inventarizaci lesa na menším území provedli již v roce 1830 ve Švédsku, první celonárodní inventarizace lesů proběhla v roce 1919 v Norsku.

V rámci první NIL v ČR bylo provedeno pozemní šetření na více než 14 tisících inventarizačních plochách klasifikovaných jako les. První inventarizace poskytla řadu zajímavých výsledků. Patrně nejzajímavějším a nejdiskutovanějším výsledkem bylo zjištění vyšší zásoby hroubí, celkem 900 milionů m3, tedy o 250 m3 či o 38,5 % více, než uváděl soubor lesních hospodářských plánů (lesní hospodářský plán). Druhým zajímavým výsledkem bylo zjištění, že plocha lesa je větší asi o 6 % oproti údajům souboru lesních hospodářských plánů a přibližně o 4 % větší oproti údajům z katastru nemovitostí. Pro druhou NIL byla upravena metodika a technologie sběru dat v terénu a byl zvýšen počet inventarizačních ploch na více než 23 tisíc. Výsledky obou inventarizací jsou dostupné na webovém portálu ÚHÚL a NIL.

Třetí NIL byla zahájena v roce 2016 a sběr dat v rámci ní bude probíhat s pětiletým intervalem přeměřování. Šetření probíhá podle stejné metodiky, která byla použita ve druhé NIL. První výsledky třetí inventarizace budou publikovány v roce 2021.

A co provádění národní inventarizace lesů přináší? Cílem inventarizace je poskytnutí objektivní a nezávislé informace o stavu a vývoji lesa a umožnit tak hodnocení hospodaření v lesích. Výstupy NIL jsou konfrontovány s údaji z lesních hospodářských plánů a katastru nemovitostí, čímž získáme přesnější obrázek o stavu lesů, jsou využívány při formulaci státní lesnické politiky, hospodaření v lesích i pro vědu a výzkum v oblasti lesnictví.

Zdroje

  1. ADOLT, R., KUČERA, M., ZAPADLO, J., ANDRLÍK, M., ČECH, Z., COUFAL, J. Pracovní postupy pozemního šetření NIL2, Brandýs nad Labem: Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, 2013. 657 s., ISBN 978-80-905423-2-7.
  2. ŠTĚRBA, P. a JANKOVSKÁ, Z. (eds). National Forest Inventory in the Czech Republic 2001–2004: Introduction, methods, results. Brandýs nad Labem: Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, 2007. ISBN 978-80-7084-587-5.
  3. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem: Inventarizace lesů, Metodika venkovního sběru dat. Brandýs nad Labem: ÚHÚL, 2003, 136 s.