Komu patří české lesy

Víte, kolik vlastníků mají české lesy? Nebo kolik je majitelů lesa o rozloze menší než 1 hektar? Jak je možné, že do soukromých lesů můžeme chodit na houby? Jak můžete i vy podpořit výsadbu v lesích? Odpovědi najdete v našem článku. 


Lesy v České republice pokrývají 2,5 milionu hektarů půdy, která je rozdělena mezi téměř 300 tisíc vlastníků. Zajímavostí je, že více než 200 tisíc z nich vlastní les o rozloze do 1 ha lesa. Z průzkumu Nadace dřevo pro život vyplývá, že pro více než 80 % respondentů je tato skutečnost neznámá1

Považujeme za samozřejmost, že lesy patří převážně státu, a tedy všem. Výlety do lesa bereme jako samozřejmost, bez pozastavení sbíráme houby a maliny, a ani nás nenapadne, že si odnášíme plody z něčí zahrádky. 

Víte, že v mnoha zemích Evropy jsou velké části lesa oploceny a veřejnost do nich nemá přístup? Z tohoto pohledu je ČR  unikátem, kterého si musíme vážit.

Nadace dřevo pro život, která se dlouhodobě snaží o to, aby veřejnost vnímala, že dřevo je trvale udržitelná surovina, realizovala průzkum zaměřený na vlastnictví lesa v ČR. Podle získaných výsledků si většina z nás uvědomuje, že lesy nepatří jen státu. Více než polovina respondentů dokonce uvedla, že až 30 % lesů v České republice vlastní soukromé osoby. Ve skutečnosti je to jen o něco méně (téměř 20 %). Potěšujícím faktem je, že si široká veřejnost také uvědomuje povinnosti majitelů lesů, například 80 % dotazovaných správně uvedlo, že vlastníci mají povinnost na místě vykáceného lesa vysázet nový les. Tuto povinnosti jim ukládá lesní zákon

„V České republice je aktuálně evidováno něco málo přes 200 tisíc vlastníků lesa s rozlohou do 1 ha. A všichni tito vlastníci musí své lesy řádně obhospodařovat v souladu s lesním zákonem. Vlastnictví lesa je velmi zavazující,” uvádí ředitel Nadace dřevo pro život Stanislav Polák a dodává: „Až na výjimky je u nás zakázáno les oplocovat, takže široká veřejnost do něj má volný přístup. To si opravdu často neuvědomuje. Majitel lesa také ručí za bezpečnost, les musí udržovat, starat se o stromy i odklízet případné kalamity.”

Vlastníci lesů

Zdroj: Zelená zpráva 2020 (2)

 

Jak se chovat v lese?

Pamatujte tedy, až vyrazíte do lesa, že neomezený vstup není samozřejmostí a od návštěvníků se očekává, že budou respektovat známá pravidla:

 • Dbát pokynu lesníků
 • Nesbírat dřevo bez povolení
 • Nerušit lesní zvěř
 • Nevjíždět na lesní cesty autem
 • Nenarušovat práci lesníků
 • Nepoškozovat les
 • Nerozdělávat oheň
 • Nepytlačit
 • Nepoškozovat stromy
 • Nenechávat volně pobíhat psy
 • Nezanechávat v lese odpadky

Další podrobnosti o chování v lese si přečtěte v článku Jak se správně chovat v lese

Chcete pomoci českým lesníkům?

Pokud chcete přispět k obnově českých lesů, podpořte sbírku Darujme stromečky lesu, kterou pořádá Nadace dřevo pro život. Cílem sbírky je obnovit veřejně přístupné lesy napříč Českou republikou. Za každých vybraných 25 Kč bude zasazen jeden nový stromek.

Pomocnou ruku mohou nabídnout jednotlivci i celé firmy.

 

Zdroje

 1. 1Průzkum byl realizován na facebookové platformě Dřevo je cesta, reprezentativní vzorek 322.
 2. Zelená zpráva 2020, str. 13