Jsou dřevostavby cestou k trvale udržitelnému stavebnictví?

Udržitelný rozvoj je takový způsob rozvoje, který uspokojuje potřeby současnosti, ale zároveň myslí na potřeby budoucích generací. To platí nejen pro životní prostředí, ale i pro sociální a ekonomickou sféru. Zůstanou-li tyto oblasti v rovnováze, půjde snadněji zachovat rozvoj společnosti.

Co je to udržitelná stavba?

Udržitelná stavba zanechává malou ekologickou stopu, je vyrobena z materiálů šetrných k přírodě a má nízkou energetickou spotřebu. O certifikaci takové stavby se stará hned několik programů (certifikační program), které nezávisle na sobě posuzují  stavbu z nejrůznějších hledisek ve vztahu k udržitelnosti. Mezi známější patří LEED, BREEAM nebo SBTOOLCZ. Přesto, že se tyto programy od sebe liší metodikami či kritérii, shodují se v sedmi základních oblastech, které posuzují.

Energie a ovzduší

Důraz na energetickou náročnost budov umocňují ceny energií a s tím spojené provozní náklady. Nejvíc energie je spotřebováno na vytápěním. Základem pro udržitelnou stavbu je dobrá izolace. K další úspoře energií dochází využíváním alternativních zdrojů a nepopulárním, ale účinným snížením spotřeby, šetřením.

Je dobré zmínit, že od roku 2020 budou povoleny pouze stavby splňující energetický standard budovy s téměř nulovou spotřebou energie.

Materiály a zdroje

To, z jakého materiálu je stavba vytvořena, je dalším z neméně podstatných faktů při návrhu udržitelné budovy. Nejvhodnější je materiál, který je obnovitelný a lze jej snadno recyklovat. Přesně takové je dřevo. Splňuje totiž požadované vlastnosti a zároveň  je univerzálně použitelné.

Své místo najde v konstrukci, v tepelné izolaci či jako podlahová krytina. U materiálu se také hodnotí jeho původ. Za pozitivní se považuje, je-li stavba z lokálně dostupných surovin.

Při hodnocení jsou brány v potaz zdroje energie, které stavba využívá. Pokud stavba využívá obnovitelný zdroj energie, promítne se to do jejího hodnocení pozitivně. Plusové body tak získáte například za tepelné čerpadlo nebo fotovoltaické panely (fotovoltaický panel).

Kvalita vnitřního prostředí

Trvale udržitelnou stavbu určuje také kvalita vnitřního prostředí. Při jeho koncipování je nutné dbát na legislativu. Vztahuj se např.: na kvalitu vnitřního vzduchu, akustiku, oslunění, osvětlení či situování elektromagnetického pole. Při hodnocení prostředí je podstatné, aby bylo zdravotně nezávadné a zároveň přívětivé.

Hospodaření s vodou

Voda je pro lidský život velmi důležitá, a proto je nutné směřovat ke krokům, které její potřebu snižují. Hospodaření s vodou není ale jen otázkou domácností, měli by se na ni zaměřit také majitelé pozemků. K některým z opatření je směřuje samotná stavební legislativa.

Dešťovou vodu po prosáknutí či akumulaci je možné použít k splachování toalet nebo zalévání zahrady. Trvale udržitelné hospodaření s vodou může spočívat v druhotném využití šedé vody (šedá voda).

Už jednou použitou vodu ze sprch, umyvadel, myček či praček můžeme využívat podobně jako vodu dešťovou. Předtím je ji však nutné pročistit.

Lokalita stavby 

Pro bytovou výstavbu bývá klíčová dostupnost školy, mateřské školy, lékaře či obchodu. Pro administrativní budovy bude rozhodující dopravní obslužnost MHD či veřejnou dopravu, možnost parkování. Dobrá občanská vybavenost zaručuje dobrou využitelnost stavby i v budoucnu, proto je při hodnocení důležitá.

Inovace a místní priority

Hodnocení pozitivně ovlivňují i inovativní stavební postupy. Ty se můžou týkat jakéhokoli hodnoceného kritéria, které je vyřešeno nadstandardně ve srovnání s běžnou stavebnickou praxí.

Klíčem k úspěchu při návrhu udržitelné stavby je především schopnost myslet na všechny hodnocené faktory (využívání energií, umístění stavby...) už při samotném návrhu, ale i během jeho realizace a užívání.