Ekonomické výhody dřevostaveb

Proč je výhodné mít dřevěné stěny? Jak rychle je možné postavit dřevěný rodinný dům? Je dřevo výhodné oproti jiným materiálům a v čem? Odpovědi najdete v článku níže.


Stavební náklady jsou téměř vždy důležitým aspektem, nad kterým budoucí vlastník přemýšlí. Při rozhodování je třeba dbát nejen na celkovou cenu stavby, ale i její vlastnosti, provozní náklady a náklady na její likvidaci. Ačkoliv to na první pohled nemusí být zřejmé, dřevostavby jsou v mnoha parametrech ekonomicky výhodnější.

Největším rozdílem zděných a dřevěných staveb jsou stěny čili svislé konstrukce. Základová konstrukce, technické zařízení budovy, zdroj tepla, krov a střešní krytina jsou u obou materiálových variant shodné. Rozdíl je tedy především ve svislých konstrukcích, které tvoří přibližně pouhých 20 % celkových nákladů na stavbu, což je z pohledu celé stavby zanedbatelná částka. Zde tedy o výrazné úspoře můžeme mluvit jen stěží. Těžké je také zahrnout všechny technologické postupy využívané při konstrukci dřevostaveb do jedné kategorie, jiné náklady budeme mít, využijeme-li CLT panely, jiné při stavbě srubu a jiné při konstrukci s využitím lehkého skeletu. Pořizovací náklady však nejsou to jediné, čím se výsledné stavby liší.

Jednou z hlavních pozitivních charakteristik dřevostaveb je tloušťka obvodových konstrukcí – stěn. Nejčastěji jsou tvořeny sloupky s výplní z tepelné izolace a nemusí proto být tak masivní jako zděné alternativy. V případě zděné varianty silikátové materiály vyžadují tloušťku stěny kolem 450 mm, u dřevěných staveb zajistí odpovídající tepelně izolační parametry stěna široká pouze asi 300 mm. Takový rozdíl může při stavbě domu ušetřit až několik metrů čtverečních plochy, což se samozřejmě promítne i do ekonomické stránky stavby.

Dalším pozitivem dřevostaveb je rychlost výstavby. Běžný rodinný dům lze v technologii „two by four“ postavit za dva až tři měsíce za předpokladu, že je připravena základová konstrukce a dům dodáván na klíč.  U zděné stavby je kvůli množství na sebe navazujících technologických procesů minimální délka stavby jednu stavební sezónu, tedy od jara do zimy. Investované prostředky je tedy u dřevostaveb možné využívat dříve.

Většinu z nás ani nenapadne přemýšlet nad likvidací stavby, zvláště v době její stavby. Ale i v nákladech na likvidaci dřevostavby jasně vyhrávají. Dřevo můžeme zlikvidovat levněji a ekologičtěji než hromadu betonu a stavební sutě.

I když dřevostavba nemusí být po pouhém sečtení stavebních nákladů levnější variantou, v dlouhodobém horizontu jí rozhodně bude. I ekonomická stránka tedy dřevostavbám „nahrává“.

Zdroje

  1. Vyhláška č. 441/2013 Sb. k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška) ve znění pozdějších předpisů.
  2. Cenové ukazatele ve stavebnictví pro rok 2017 [online], 2016 [cit. 10. 10. 2017]. Dostupné z: <http://www.stavebnistandardy.cz/doc/ceny/thu_2017.html>.
  3. KLIKA, P. Teorie oceňování nemovitostí. 1. vydání, Brno: Vysoké učení technické, Ústav soudního inženýrství, 2012. s. 12.
  4. BROTÁNKOVÁ Klára, BROTÁNEK Aleš. Jak se žije v nízkoenergetických a pasivních domech. Praha: Grada Publishing, 2012. ISNB 978-80-247-3969-4. s. 41.
  5. HAZUCHA Juraj. Konstrukční detaily pro pasivní a nulové domy doporučení pro návrh a stavbu. Grada Publishing, 2016. ISNB: 978-80-247-4551-0. s. 222.
  6. RŮŽIČKA Martin. Stavíme dům ze dřeva.  Grada Publishing, 2005. ISNB:80-247-1461-2. s. 83.
  7. KOLB Josef, Dřevostavby: Systém nosných konstrukcí, obvodové pláště. Grada Publishing, 2011.ISNB: 978-80-247-4071-3. s. 307.