Životní cyklus dřevěných výrobků

Životní cyklus dřevěných výrobků má čtyři základní fáze. Nejdříve je to růst suroviny a její těžba. Poté následuje zpracování suroviny v konkrétní produkt, který je následně využíván. V poslední fázi je cyklus ukončen. Jedním z důležitých aspektů při navrhování výrobků a produktů a stanovování jejich kvality a ceny je ekologický dopad.

Dřevo roste a my těžíme

První fází je těžba a doprava dříví. Dřevo by mělo pocházet ze zodpovědně obhospodařovaných lesů. Toto kritérium lze sledovat prostřednictvím mezinárodních organizací, nejčastěji PEFC či FSC. Těžba i následné zpracování by se měly uskutečnit na lokální úrovni, aby byla minimalizovaná přeprava a její negativní dopad na životní prostředí. Tento fakt mimo jiné přispívá k rozvoji lesního hospodářství a zaměstnanosti v regionu. To vše pomáhá zlepšit kvalitu krajiny, podporuje biodiverzitu i turismus. Při těžbě také vznikají dále využitelné materiály, jako je štěpka či biomasa.

Zpracováváme

Zpracování dřevní suroviny zahrnuje různé úkony, které závisí na požadované finální podobě produktu. Obvykle je to pilařská výroba, sušení či modifikace dřeva a konečné zpracování materiálu. Díky svým fyzikálně-mechanickým vlastnostem (fyzikální vlastnosti dřevamechanické vlastnosti dřeva) je dřevo snadno opracovatelné s nízkými energetickými nároky. Zároveň je při výrobě minimalizováno množství odpadu. Odpad může být dále využíván, obvykle se z něj vyrábí dřevěné brikety, biomasa, nebo se využívá ke kompostování. Zpracování dřeva zatěžuje životní prostředí minimálně v porovnání s ostatními běžnými stavebními materiály. Suchý postup výroby zvyšuje ekologickou hodnotu materiálu.

Jako určitou součást fáze zpracování můžeme vnímat i dopravu materiálu. Klíčová je i volba vhodného způsobu dopravy, který hraje v ekologickém dopadu významnou roli.

Využíváme

Každý máme se dřevem zkušenost, ať už jej využíváme ve formě násady u lopaty, sedíme na pohodlném dřevěném nábytku, nebo se procházíme po sofistikovaně navrženém dřevěném mostě. Každý výrobek má svou předpokládanou životnost s ohledem na jeho určení. Působení okolního prostředí na dřevo má vliv na jeho opotřebení. Vždy závisí na konkrétních podmínkách, umístění dřevěných prvků, jejich provedení, stupni ochrany a údržbě. Dřevěný výrobek může sloužit při správném provedení stovky let.  Po celou dobu využívání produktu je uvnitř materiálu uchován uhlík.

A konec?

Také na konci svého životního cyklu zůstává dřevěný produkt ekologicky užitečný. Téměř všechny typy dřevěných výrobků mohou být opětovně použity, předělány v nové produkty, neboli recyklovány (recyklace). Finální možností je použití jako zdroj energie. Popel lze následně likvidovat jako běžný odpad. V této době by měly být již dorostlé nové stromy k těžbě.

Dřevo je obnovitelný a nevyčerpatelný zdroj, který může růst téměř všude. Každý rok je vytěženo pouze 64 % čistého ročního přírůstku evropských lesů. Pokrytí krajiny lesy má tedy stoupající tendenci. Dřevo roste, aniž by spotřebovávalo umělou energii. Rostoucí stromy absorbují oxid uhličitý, fotosynteticky jej rozkládají a uchovávají v sobě uhlík. Hospodaření s lesy a využívání dřevní suroviny správným způsobem vede ke snížení produkce skleníkových plynů. Vynikající vlastnosti dřeva, s ohledem na trvale udržitelný rozvoj, dělají ze dřeva velmi zajímavý materiál.