Výhody dřeva z hlediska životního prostředí

Víte, že dřevo je obnovitelný materiál? Používáním dřeva chráníme neobnovitelné zdroje a tím chráníme životní prostředí?


Dřevo je přírodním materiálem, který v současné době nemá konkurence. Díky svým vynikajícím fyzikálním, mechanickým i technologickým vlastnostem se používá v mnoha oblastech. A jeho využití je vhodné i s ohledem na životní prostředí.

Dřevo je obnovitelné.

Česká republika je z jedné třetiny zalesněna a zdrojem dřeva je v naprosté většině případů kulturní les. Výsledkem udržitelného lesního hospodaření u nás je každoroční přírůstek 5,4 milionu m3 dříví. V českých lesích tedy vyroste více nového dřeva, než se ho vytěží.

Dřevo je udržitelné.

Aby byl les udržitelný, musí být zdrojem dřeva i pro příští generace. Obhospodařování lesů v ČR upravuje Lesní hospodářský plán a Lesní hospodářské osnovy. Asi 71 % českých lesů je certifikováno systémy PEFC a FSC, které potvrzují, že lesníci při své práci zachovávají v lesích různorodost, produkční schopnosti, regenerační kapacitu a vitalitu.

Dřevo je lokální.

Díky využití místního dřeva nezatěžujeme životní prostředí další dopravou. Využívání lokální suroviny má navíc pozitivní vliv na místní ekonomiku, zvyšuje místní životní úroveň a tvoří nová pracovní místa.

Dřevo je recyklovatelné.

Většinu dřevěných výrobků lze na konci jejich životního cyklu recyklovat, použít k výrobě dalších dřevěných produktů či k výrobě tepelné energie.

Dřevo má nízkou svázanou energii.

Svázaná energie vynaložená při zpracování dřeva je asi 70krát nižší než v případě zpracování hliníku, 17krát menší než při zpracování oceli a 3krát menší než při výrobě betonu či cihel. Tím, že se do dřeva přidávají lepidla a dále se technologicky upravuje, zvyšuje se tak jeho environmentální dopad, dřevo ale přesto zůstává i v této kategorii bezkonkurenčním materiálem.

Dřevo na sebe váže uhlík.

Dřevo je jedinečné tím, že u něj přirozeným způsobem probíhá ukládání uhlíku, který tvoří až 50 % jeho hmotnosti v suchém stavu. Stromy za svého života pohlcují oxid uhličitý, který se ukládá do jejich dřeva. Když se pak strom rozloží nebo výrobek ze dřeva doslouží, oxid uhličitý se vrátí do ovzduší. Zajímavostí je, že kulturní lesy upravované člověkem zachycují více CO2 než lesy bez lidského zásahu. Staré stromy při procesu tlení totiž uhlík do atmosféry opět uvolňují.

I z pohledu životního prostředí je tak využití dřeva nenahraditelné a do budoucna skrývá velký potenciál v různých oblastech. Díky své šetrnosti dřevo podporuje udržitelný rozvoj naší planety, stejně tak, jako chrání zdroje, které mají neobnovitelný charakter.