Uhlíkové lesnictví – obhospodařovaný les jako cesta k ochraně klimatu

Téma uhlíkového lesnictví v souvislosti s ochranou klimatu je velmi aktuální. Proto jsme oslovili Mgr. Vojtěcha Bašného, Ph.D., LL.M. (Nadace dřevo pro život), zda by sdílel se čtenáři portálu MeziStromy.cz svůj příspěvek, který na toto téma představil na 14. celostátní konference Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů (SVOL)  v ČR dne 25. dubna 2023. 

Ve svém příspěvku na téma „Uhlíkové lesnictví – obhospodařovaný les jako cesta k ochraně klimatu", jehož obsah si můžete stáhnout na tomto odkaze, shrnul jako nezávislý expert základní výzvy a příležitosti pro odměňování vlastníků lesů za opatření pro ukládání uhlíku. Vysvětlil základní principy toho, jak se tvoří offsety a uvedl příklady offsetových platforem na globálních i lokálních úrovních.

Rovněž účastníky konference seznámil s možnou změnou celospolečenského nahlížení na udržitelné hospodaření v lesích a upozornil na rizika pro vlastníky při uzavírání smluv s offsetovými platformami. Nedílnou součástí příspěvku bylo i představení vývoje související legislativy v EU v současnosti a ve střednědobém horizontu. 


 Projekt byl realizován za finanční podpory Ministerstva zemědělství.

02 Logo MZe

Zdroje

Nadace dřevo pro život na konferenci vlastníků lesů; https://www.drevoprozivot.cz/blog; 17. 5. 2023, dostupné online z https://www.drevoprozivot.cz/blog/nadace-drevo-pro-zivot-na-konferenci-vlastniku-lesu/