Dřevo ve stavebnictví

Dřevo je unikátní materiál, který se dá využít především ve stavebnictví. Jako konstrukční materiál má výborné vlastnosti. Dřevo v Česku je navíc dostupné a snadno recyklovatelné. Tím mu nemůže konkurovat žádná jiná srovnatelná stavební hmota.

Stavebnictví je energeticky náročný obor a producent emisí skleníkových plynů, hlavně oxidu uhličitého. Ovlivňuje tak životní prostředí z hlediska jeho kvality. Proto se ze strany Evropské unie začínají zpřísňovat ekonomické, technologické, energetické i environmentální požadavky na budovy.  Dřevostavby jsou, díky úsporám energie a snížení emisí oxidu uhličitého, variantou pro trvale udržitelný rozvoj planety.  

Konstrukčně je dřevo pevný a přitom lehký stavební materiál, navíc velmi univerzální. Má dobré tepelně-izolační vlastnosti, snese velké zatížení, tlumí vibrace a nepodléhá korozi. Navíc se dobře spojuje. Pokud se s ním správně zachází, má rovněž dlouhou životnost.

Možnosti využití dřeva ve stavebnictví jsou široké. Třeba jako sloupky, trámy nebo krovy. Dalšími příklady jsou stavebně truhlářská výroba, dřevěné panely, dřevěné obklady a fasády, interiérové prvky, mosty nebo lávky.  

Mezi výhody dřevěných staveb patří například přírodní a obnovitelný zdroj materiálu, nízké energetické náklady při výrobě, dobré tepelně-technické vlastnosti nebo nízké provozní náklady. Při výrobě dřevostaveb vykazují nízké emise skleníkové plyny. Dřevo se snadno opracovává, lze jej snadno recyklovat, díky nízké hmotnosti má navíc levnější a jednodušší přepravu. Výstavba je rychlejší a dá se provádět celoročně.

Dřevo má podobně jako každý jiný materiál svoje nedostatky. Když jim věnujeme dostatečnou pozornost, dá se však předejít mnohým komplikacím. Rozměry dřevní suroviny jsou dány velikostí kmene, z masivního dřeva tak není možné vyrobit materiál větších ploch. Má různé fyzikální vlastnosti dřeva a mechanické vlastnosti dřeva. Se změnou vlhkosti mění dřevo svůj tvar a vlastnosti, proto je voda jeho největší nepřítel. Pokud se dobře neošetří, podléhá hnilobě a škůdcům. Případné suky nebo trhliny také snižují fyzikální vlastnosti dřeva.

Uvedené nedostatky mohou odstranit konstrukční ochrana dřeva nebo chemická ochrana dřeva. Řešením může být rozdělení na menší části a následné spojení do velkoplošného materiálu.

Řada lidí považuje dřevo za nejudržitelnější materiál současnosti, mnozí zvolí dřevo kvůli ekonomické výhodnosti. Na českém trhu rodinných domů tak vzrůstá počet dřevostaveb a jejich podíl na celkovém počtu domů. Zatímco v roce 1999 to bylo asi procento, v roce 2015 už činil 13,5 procenta.

V porovnání s jinými evropskými státy patří Česko mezi širší špičku. Nejlepší je Švédsko s 90% podílem dřevostaveb. V sousedním Rakousku je to třetina, v Německu pětina.