Dřevo vhodné pro použití v exteriéru

Dřevo je ideálním materiálem pro použití v nenáročném prostředí interiéru. Při dodržení určitých zásad ale může velice dobře dřevo plnit svou funkci i ve venkovním prostředí, ať už se jedná o funkci konstrukční nebo jen estetickou. Kde všude se tedy můžeme venku se dřevem setkat a jaký je ten správný postup, který nám pomůže materiál adekvátně ochránit?

Ochrana je základ

Venkovní prostředí představuje pro mnoho materiálů náročnou zkoušku. V exteriéru působí na látku atmosférické vlivy, jakými jsou například vítr, teplotní změny, srážky nebo UV záření. Je nutné počítat s těmito náročnými podmínkami a navrhnout správnou ochranu dřeva. Tak je možné zajistit velmi dlouhou životnost a odolnost finálního výrobku.

Základním kamenem je výběr správných materiálů, kterými jsou zejména trvanlivá dřeva jako například dub či modřín. Také by se mělo jednat o materiál vhodné vlhkosti. Pro použití v exteriéru se uvádí obvykle vlhkost kolem 17 %.1 Konstrukční ochrana dřeva při správné aplikaci povede k  ochránění dřeva před trvalým zvlhčováním a degradací. Mezi její základní principy patří mimo jiné tvarová optimalizace dřevěných prvků, kdy jsou prvky tvarovány tak, aby se voda nikde nezadržovala a odtékala pryč. Neméně důležité je vhodné umístění omezující kontakt s vodou a umožňující proudění vzduchu.2 Principů konstrukční ochrany je celá řada a při správném použití by měla být tato ochrana dostatečná. Kromě ní však existuje také chemická ochrana dřeva, která zvyšuje jeho přirozenou trvanlivost. Do exteriéru jsou vhodná také některá upravovaná dřeva, z nichž je běžně k vidění například tepelně upravené dřevo ThermoWood s vylepšenými vlastnostmi pro použití v náročnějším prostředí.3

Fasády ze dřeva

Oblíbeným venkovním prvkem, který stále získává u moderních staveb na popularitě, jsou dřevěné fasády. Na nosný odvětrávaný rošt se umisťuje pohledová vrstva ze dřeva, obvykle z palubek, prken nebo štípaných šindelů. Orientace prvků může být jak horizontální, tak vertikální. Co se týče životnosti uvedených prvků, nejkratší trvanlivost mají hoblované palubky, které se ale využívají v České republice nejčastěji. Delší životnost mívají obvykle nehoblovaná prkna a vůbec nejdelší fasády ze štípaných šindelů.4

Základním principem ochrany u dřevěných fasád je navržení dostatečného přesahu střechy, který ji chrání před deštěm i slunečním zářením. Jednotlivé prvky pak musí být tvarovány tak, aby nezadržovaly vodu a umožňovaly její odtok. Jejich vzdálenost pak musí umožňovat cirkulaci vzduchu a jejich vysychání.5

Dřevěné fasády se dělají z ošetřených i neošetřených prvků. Povrchová úprava dřevo chrání a udržuje jeho estetiku. Impregnace dřeva je ale dočasná, je nutné ji opakovat a také může mít negativní environmentální dopad. Naopak neošetřené dřevo přirozeně degraduje a nerovnoměrně šedne. Tyto estetické změny však nemají vliv na jeho trvanlivost.4

Dřevo na střechu

Ačkoliv se jedná o opravdovou raritu, dřevo je možné použít také jako materiál na střešní krytinu. Nejznámější jsou zřejmě dřevěné šindele, jejichž alternativou může být prosté prkenné či palubkové obložení střechy. Šindele mají nezaměnitelnou estetiku a dobré tepelně-izolační vlastnosti. Vyrábějí se řezáním nebo štípáním, přičemž štípání nepřerušuje dřevní vlákna a zajišťuje tak delší životnost krytiny. Dřevina vhodná k výrobě šindelů je zejména modřín a cedr, používá se ale i smrkové dřevo s impregnací.6

Okna a dveře

Jednou z nejnáročnějších forem použití dřeva je výroba dřevěných oken a vstupních dveří. Jedná se totiž o prvky, které oddělují tvrdé podmínky exteriéru od nenáročných požadavků interiéru, kde se nesmí působení z druhé strany nijak projevit. Nejčastěji k jejich konstrukci slouží hranol lepený z několika vrstev masivních lamel dřeva smrku, borovice či dubu o vlhkosti 12 %, který se nazývá eurohranol. Díky specifickému řezu dřeva a kladení vrstev jsou u eurohranolů minimalizovány rozměrové změny.6

A další

Dřevo můžeme v exteriéru hledat často také ve formě teras, balkonů, chodníků, přístřešků, schodišť, zahradního nábytku nebo plotů. U všech prvků bez rozdílu ale platí uvedené požadavky na konstrukční či chemickou ochranu dřeva. Stále častěji se také při těchto aplikacích uplatňují upravovaná dřeva a moderní materiály na bázi dřeva.

Více k tématu čti v článku Dřevěná okna a dveře.

Zdroje:

  1. NIS - Nábytkářský informační server. O trampotách dřeva. [online] 2013 [cit. 2017-10-19]. Dostupné z <http://www.n-i-s.cz/cz/o-trampotach-dreva/page/534/>.
  2. SVATOŇ, J. Ochrana dřeva. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2000. ISBN 80-7157-435-X.
  3. PROKOM. ThermoWood: Terasy, fasády, sauny, nábytek. [online] 2013 [cit. 2017-10-19]. Dostupné z <http://www.prokom-sr.sk/thermowood-tepelne-upravene-drevo/katalog-tepelne-upravene-drevo-thermowood.pdf>.
  4. STARÁ, J. Jakou zvolit fasádu, aby nevyžadovala údržbu. [online] 2013 [cit. 2017-10-19]. Dostupné z <http://www.drevostavitel.cz/clanek/jakou-zvolit-fasadu-aby-nevyzadovala-udrzbu>.
  5. HAVÍŘOVÁ, Zdeňka. Dům ze dřeva. Brno: ERA, 2006. Stavíme. ISBN 80-7366-060-1.
  6. OCHOZKOVÁ, Bára. Využití masivního dřeva ve stavebnictví a architektuře obytných stavb. Diplomová práce. Brno: Mendelova Univerzita v Brně, 2015.