Mezi stromy (www.mezistromy.cz)

Informace Fotografie Videa Zvuky
Vytisknout
Les

Les

Les je společenstvím mnoha organismů - rostlin a živočichů, které jsou na sobě navzájem závislé, a zároveň hraje významnou roli v ekosystému. A právě čtivé a komplexní informace týkající se lesa, jeho obyvatel, jednotlivých vegetačních stupňů či obecně přírodních podmínek v České republice jsou vám k dispozici v následujících přehledně členěných kapitolách. Kromě základních informací je řada oblastí rozpracována do větších podrobností, takže se zabýváme například i historií lesnictví, lesním hospodářstvím nebo názorně zachyceným vývojem stromu.

V naší databázi naleznete podrobně popsané jednotlivé druhy živočichů a rostlin, které se v lesích vyskytují, včetně jejich způsobu života.

V kapitole věnované myslivosti se zaměřujeme na zásady lovu a chovu zvěře, význam myslivců pro les. Najdete zde také podrobně popsané lovecké signály a způsoby vábení zvěře.


kontakty fotogalerie hry videogalerie slovnicek download

VyhledáváníBookmark and Share
© 2007 Portál www.mezistromy.cz provozuje Nadace dřevo pro život. Vyrobil Simopt, s.r.o.